Iranian Agriculture News Agency

کشاورزی در چشم انداز آینده کانادا

مطالعه آماری کانادا نشان داد که متوسط ​​سن کشاورزان کانادا تا سال گذشته برابر 55 بوده و 92 درصد از کشاورزان دارای هیچ طرح جانشینی نبودند. همچنین کشاورزان با بیش از 70 سال سن، بیش از افراد زیر 35 سال بودند.

نقاط مثبت و منفی کشاورزی در آمار کانادا برجسته شدند

مطالعه آماری کانادا نشان داد که متوسط ​​سن کشاورزان کانادا تا سال گذشته برابر 55 بوده و 92 درصد از کشاورزان دارای هیچ طرح جانشینی نبودند. همچنین کشاورزان با بیش از 70 سال سن، بیش از افراد زیر 35 سال بودند.

به گزارش ایانا از سایت "د کرونیکل هرالد"، برای کشاورزانی که در این منطقه به سن بازنشستگی نزدیک می شوند، در راستای اطمینان از این صنعت، باید برنامه ریزی برای آینده کسب و کار انجام شود.

این در حالی است که هزینه زمین های کشاورزی به طور متوسط ​​تقریبا 40 درصد در هر هکتار طی پنج سال افزایش یافته است، بدین معنا که کشاورزان با توجه به ارزش بازار و به منظور تامین دوران بازنشستگی زمین های شان را به فروش می رسانند، اما از سویی این میزان قیمت برای بسیاری از کشاورزان جوان که ممکن است علاقمند باشند، گران است.

در عین حال، شرکت های بزرگ کشاورزی برای تصاحب زمین ها، به خرید زمین ها اقدام می کنند، تا چندی بعد به یک مرکز یا بازار فروش تبدیل کنند.

با این وجود نشانه های مثبتی هم وجود دارد: آژانس آمار همچنین دریافت، که شمار کشاورزان زیر 35 سال بین سال های 2011 تا 2016 در حدود 25 هزار نفر افزایش یافته، که نشان دهنده نخستین افزایش در این رده سنی طی سه دهه است.

این آمار نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از مزارع توسط زنان جوان اداره می شود. همچنین افزایش علاقه بین جوانان در جنبش های غذایی ارگانیک و محلی باعث رشد این بخش می شود، اما این احتمالا به اندازه کافی برای نجات مزارع کوچک، کافی نخواهد بود.

البته به این نکته باید اشاره کرد که این موضوع نیز کمک چندانی به بهبود هزینه های راه اندازی مزارع و یا توانایی جوان تر ها برای خرید زمین از یک کشاورز بازنشسته نمی کند.

Agri-Food Canada (دپارتمان مواد غذایی و کشاورزی) اخیرا اعلام کرد که کمک مالی و وام برای کشاورزان جوان فراهم می کند. این اقدام می تواند یک آغاز خوب به شمار رود، اما نیاز است تا دولت از جوانان کشاورز ، حمایت بیشتری کند، در عین حال این استراتژی به جای حفظ زمین در میان جوامع محلی و خانواده ها، به تثبیت زمین در مقیاس بزرگ تر کمک می کند.

از سوی دیگر، کمک های نقدی به شبکه های محلی، می تواند باعث شود تا کشاورزان سالخورده در کنار همتایان جوان خود کار کنند.

همچنین باید پیوند و شراکت میان کشاورزان قدیمی تر با جوان ترها فراهم شود ، از سویی اختصاص بودجه بیشتر برای طرح های کارآفرینی می تواند به بهبود تصویر کلی کشاورزی و نقش موثر آن در اقتصاد محلی کمک کند.

ترجمه: فرحناز سپهری

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید