Iranian Agriculture News Agency

ایرنا: قاضی شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرزی مراوه‌تپه در شرق گلستان؛ بهره‌بردار غیرمجاز آب از چاه را محکوم کرد که مقاله‌ای پژوهشی درباره آثار منفی برداشت‌های غیرمجاز از سفره‌های آب زیرزمینی تهیه کند.
براساس اعلام دادگستری هادی هاشمیان افزود: قاضی این فرد را مکلف کرده است در نوشتن مقاله از نظرهای پروفسور کردوانی پدر علم کویرشناسی ایران استفاده کند.
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید