Iranian Agriculture News Agency

معاون ترویج کشاورزی در نخستین دوره ملی تربیت مروج متخصص موضوعی:

معاون ترویج کشاورزی گفت: هدف ما این است که مروجان در چالش‌های گوناگون شرکت کنند و مهم‌تر از همه، مسیرهای پاسخگویی را بشناسند. اگر مشکلی در پهنه پدید آمد، بدانند مرجع حل مشکل کجاست.

حضور مروجان در مراکز تحقیقاتی شیوه‌ای مؤثر در انتقال یافته‌ها به کشاورزان است

معاون ترویج کشاورزی گفت: هدف ما این است که مروجان در چالش‌های گوناگون شرکت کنند و مهم‌تر از همه، مسیرهای پاسخگویی را بشناسند. اگر مشکلی در پهنه پدید آمد، بدانند مرجع حل مشکل کجاست.

به گزارش خبرنگار ایانا، معاون ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در نخستین دوره ملی تربیت مروج متخصص موضوعی ویژه مروجان مسئول پهنه‌های تولیدی با موضوع مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه با اشاره به متناسب نبودن رشته تخصصی بسیاری از مروجان مسئول پهنه‌ها با فعالیت آنان گفت: در نظام نوین ترویج به این نتیجه رسیده‌ایم که مروجان مسئول در پهنه‌ها باید بتوانند فعالیت تخصصی کنند.

کاظم خاوازی با بیان اینکه تلاش می‌شود مروجان مسئول در پهنه‌ها به سطحی از تخصص برسند که به مثابه پزشک عمومی در پهنه باشند، افزود: هدف ما این است که مروجان در چالش‌های گوناگون شرکت کنند و مهم‌تر از همه، مسیرهای پاسخگویی را بشناسند. اگر مشکلی در پهنه پدید آمد، بدانند مرجع حل مشکل کجاست.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های عمومی در کشت و صنعت‌های مغان و جیرفت برای مروجان پهنه‌ها از سوی سازمان تات، یادآور شد: همه بخش‌ها به میدان آمده‌اند که مروجان بتوانند در پهنه‌های کشور حکم پزشک عمومی را داشته باشند.

معاون ترویج کشاورزی حضور مروجان در مراکز تحقیقات را یکی از شیوه‌هایی مؤثر در انتقال یافته‌ها دانست و تأکید کرد: با طراحی این شیوه محققان، معین مراکز خدمات جهاد کشاورزی شدند و در پهنه‌ها با همکاری مسئولان پهنه‌ها مسائل را به خوبی حل و فصل می‌کنند.

خاوازی با اشاره به مشکل در دسترس نبودن منابع علمی برای مروجان مسئول پهنه‌ها ادامه داد: با طراحی و استفاده از تالار ترویج این مسئله نیز حل شد. در حال حاضر وارد فاز کتاب‌های دانشگاهی شده‌ایم و دیگر مسئولان پهنه‌ها مشکل دستیابی به منابع علمی را ندارند.

وی با بیان اینکه در این دوره آموزشی از هر استان 10 نفر انتخاب شدند که مسئول تغذیه گیاه استان باشند، بیان کرد: به‌عنوان مثال اگر در جایی مسئله سرمازدگی مطرح است، مروجان باید از نظر تغذیه گیاهی که دچار سرمازدگی شده موضوع را پیگیری و حل کنند.

خاوازی اظهار کرد: همان‌طور که در زنجیره تولید دچار مشکل هستیم، در زنجیره دانش نیز با مشکل روبه‌رو هستیم. ما می‌خواهیم از مروجان افرادی را انتخاب کنیم که حرف نخست را در تغذیه گیاه بزنند. مروجان باید متولی تغذیه گیاه منطقه‌ خود باشند.

وی در پایان با بیان اینکه برگزاری این دوره، دوره اول و مقدماتی است، خاطرنشان ساخت: خوشبختانه معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موافقت کرده‌اند تا 50 نفر از محققان در اختیار ترویج قرار گیرد. همچنین از مؤسسه خاک و آب نیز سه نفر انتخاب شده‌اند تا با معاونت ترویج همکاری کنند./

A-960502-04

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید