Iranian Agriculture News Agency

رئیس مؤسسه آموزش علمی - کاربردی جهاد کشاورزی خبر داد:

رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی گفت: شعار ما آموزش برای زندگی است و هدف ما از طرح آن ایجاد نگرش و بینش برای کارکنان در حوزه آموزش، ایجاد نقش مؤثر برای بهره‌برداران، ایجاد شغل برای دانش آموزان و دانشجویان و ایجاد فرصت های مناسب شغلی برای زنان سرپرست خانوار روستایی است.

اجرای طرح روستای بدون بیکار در کشور/ ترویج فرهنگ کارآفرینی در مراکز علمی - کاربردی کشاورزی

رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی در گردهمایی مسئولان واحدهای کارآفرینی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور بر توسعه برنامه های کارآفرینی تأکید کرد .

به گزارش ایانا از مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، دکتر سید جلال الدین بصام با اشاره به اهمیت آموزش و کارآفرینی در بخش کشاورزی اظهار داشت: شعار ما آموزش برای زندگی است و هدف ما از طرح آن ایجاد نگرش و بینش برای کارکنان در حوزه آموزش، ایجاد نقش مؤثر برای بهره‌برداران، ایجاد شغل برای دانش آموزان و دانشجویان و ایجاد فرصت های مناسب شغلی برای زنان سرپرست خانوار روستایی است.

وی افزود: در این زمینه از سه سال پیش با راه اندازی مرکز کارآفرینی در مؤسسه به دنبال ترویج فرهنگ کارآفرینی در مراکز مجری دوره های علمی - کاربردی کشاورزی هستیم .

معاون آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه به طرح روستای بدون بیکار اشاره کرد و گفت: در برنامه امسال به دنبال شناسایی 60 روستا در کل کشور برای اجرای طرح روستای بدون بیکار هستیم که در این روستاها به سمت آموزش اثربخش و تولید پایدار حرکت خواهیم کرد. بنابراین شعار امسال ما آموزش برای توسعه پایدار روستاها است .

رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی در پایان گفت: امروزه بحث های ما در حوزه کارآفرینی بر این تکیه دارد که نخست خودمان باید کارآفرین باشیم تا بتوانیم کارآفرین تربیت کنیم. کارآفرینی فقط به آموزش نیست و در کنار آن مهارت آموزی نیز اهیمت ویژه دارد .

گفتنی است گردهمایی مسئولان واحدهای کارآفرینی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور در شهر سنندج برگزار شد .


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید