Iranian Agriculture News Agency

تحقیقات جدید منتشر شده در مجموعه آکادمی ملی علوم

محققان دانشکده دارتموث (Dartmouth college) در مورد اینکه چگونه یک هورمون شناخته شده گیاه، ژن ها را برای تنظیم رشد و توسعه گیاه هدف قرار می دهد را شناسایی کرده اند. این یافته ها می تواند دانشمندان را قادر به ایجاد سلول های بنیادی رشد دهنده در اندام های گیاهان در دانه هایی مانند برنج و ذرت کند و در نهایت منجر به ارائه راه حل هایی برای مشکلات شدید کشاورزی شود.

درک بهتر نسبت به هورمون‌های گیاه، در سلول‌های بنیادی باعث رویش نوساقه‌ها می‌شود

محققان دانشکده دارتموث ( Dartmouth college ) در مورد اینکه چگونه یک هورمون شناخته شده گیاه، ژن ها را برای تنظیم رشد و توسعه گیاه هدف قرار می دهد را شناسایی کرده اند. این یافته ها می تواند دانشمندان را قادر به ایجاد سلول های بنیادی رشد دهنده در اندام های گیاهان در دانه هایی مانند برنج و ذرت کند و در نهایت منجر به ارائه راه حل هایی برای مشکلات شدید کشاورزی شود.

این مطالعه که در مجموعه آکادمی ملی علوم چاپ شده است، توضیح می دهد که چگونه سیتوکینین (ترکیبات آلی که کارشان در گیاه همانند کار هورمون در بدن جانداران است) رونوشت عامل ARR10 را برای کنترل فعالیت ژن در گیاه ارابیدوپسیس -از خانواده خردل که معمولا به عنوان یک مدل در زیست شناسی گیاهی استفاده می شود- فعال می کند.

ستوکینین هورمونی است که فرایندهای بسیاری را در گیاه تنظیم می کند، از جمله تقسیم سلولی، رشد نو ساقه ها و ریشه ها، عملکرد دانه ها و ایجاد رنگ سبز.

اریک شالر ( Erick Schaller ) استاد علوم زیستی در دانشکده دارتموث می گوید: "سوالی که همیشه وجود داشته این بوده است که سیکوتین چگونه فرآیندهای بسیار را در گیاه تنظیم می کند، اکنون ما می دانیم که چه ژن هایی هدف اولیه سیکوتین هستند و می توانیم جعبه ابزاری را برای دستکاری کردن پاسخ های هورمونی گیاه فراهم کنیم."

براساس این مقاله، نتایج این تحلیل بدین شرح است: "روشن کردن نقش فیزیولوژیک نوع B از ARRs در تنظیم پاسخ سیکوتین، مکانیزم فعال سازی نوع ‌ B از ARR و اساسی که سیکوتین به وسیله آن جنبه های گوناگونی از رشد و توسعه، مانند پاسخ به عوامل زیستی و غیر زیستی را تنظیم می کند."

در بخشی از این مطالعه که با همکاری دانشگاه شارلوت کارولینای شمالی ( University of North Carolina Sharlotte ) و دانشگاه کارولینای شمالی در چیپل هیل ( (Chapel Hill انجام گرفت، پژوهشگران توانستند از دانش جدید خود در مورد اینکه چگونه سیکوتین برای رشد دادن نو ساقه ها در کشت بافتی تحت شرایطی کار می کند استفاده کنند که به طور معمول، این اندام های گیاهی شکل نمی گیرند.

تیم تحقیقاتی برای اینکه کاری کنند که نو ساقه های بافت های گیاهی در شرایط آزمایشگاهی رشد کنند، حساسیت سیکوتینین را در گیاه آرابیدوپسیس افزایش دادند. این کار موجب فعال سازی ژن مورد هدف به نام WUSCHEL که یک تنظیم کننده کلیدی در رشد نو ساقه ها است می شود. نتیجه این کار بر فهم این مسئله صحه می گذارد که چگونه می توان سلول های بنیادی را که منجر به انواع متفاوتی از رشد اندام ها می شود، ایجاد کنیم.

شالر می گوید: "آنچه ما انجام داده ایم فعال کردن گیاه برای ایجاد مرکز سلول های بنیادی برای شکل گیری نوساقه ها است. با دست یافتن به این که چه هدف هایی به طور مستقیم تحت تاثیر سیکوتینین قرار می گیرند می توانیم تمرکز خود را در آینده دقیق تر تنظیم کنیم."

براساس صحبت های شالر، این پژوهش داربست هایی را برای کارهای بیشتری که می توانند به بهبود بازده محصولات مهم کشاورزی مانند برنج و ذرت کمک کنند، بنا نهاده است.

مترجم: بهاران پدرام

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید