Iranian Agriculture News Agency

سرپرست دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: برای اجرای طرح های مالچ پاشی در عرصه های بیابانی کشور، چهار هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

فرهاد سرداری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: امید می رود با تخصیص اعتبارات، گام های موثری برای مقابله با بیابانزایی انجام شود.

وی افزود: در سال های گذشته برای خرید مالچ، با مشکل روبه رو بودیم اما اکنون اعتبار خوبی در این زمینه گذاشته شده است.
* مالچ پاشی اثر بدی بر محیط زیست ندارد
سرداری درباره ادعاهای طرح شده در زمینه اثرات سوء زیست محیطی مالچ پاشی ها در عرصه های طبیعی گفت: درباره اثرات سوء مالچ پاشی، صحبت هایی مطرح شده که مبتنی بر تحقیق علمی نیست.
وی تصریح کرد: برای بررسی مضرات زیست محیطی، اقدام تحقیقی با مشارکت شرکت ملی نفت انجام شده و تمام مناطقی که در 30 سال اخیر در کشور مالچ پاشی شده بود مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و در آن، عرصه های بیابان به لحاظ شرایط خاک، آب زیر زمینی و پوشش گیاهی بررسی و آزمایش شده است.
سرپرست دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری افزود: نتایج این آزمایش نشان می دهد که مالچ پاشی های انجام شده در عرصه های طبیعی اثر بد زیست محیطی ندارد و این نتایج به صورت مستند موجود است.
وی درباره برنامه های ایران برای مقابله با بیابانزایی در کشور همسایه اظهار کرد: هفته گذشته اجماع جهانی با 33 کشور انجام شد تا برای همکاری منطقه ای برنامه تدوین شود.
وی خاطرنشان کرد: در این باره باید وزارت امور خارجه نیز کمک کار باشد و حمایت های دفتر یو.ان.دی.پی سازمان ملل هم جذب شود.
سرداری در بخش دیگر سخنان خود درباره پیشروی بیابان ها و افزایش میزان سطح این عرصه ها گفت: زمانی که توان تولید اکولوژیک در یک منطقه کاهش پیدا می کند، بیابانزایی اتفاق می افتد و مناطق به سمت بیابانی شدن پیش می روند و این وضعیت اکنون به علت شرایط خشکسالی ها و کاهش بارندگی ها در برخی استان های غربی، استان اصفهان و استان سیستان وبلوچستان مشاهده می شود.
بر اساس این گزارش 32.6 میلیون هکتار از عرصه های طبیعی کشور، عرصه های بیابان است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید