Iranian Agriculture News Agency

رئیس بخش واکسن های بی هوازی مؤسسه رازی خبر داد:

رئیس بخش واکسن های بی هوازی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: تا پایان سال جاری حدود شش میلیون دز از واکسن انتروتوکسمی توکسوئیدی در این مؤسسه تولید می شود و از سال آینده نیز به طور رسمی میزان تولید این واکسن در مؤسسه رازی اعلام خواهد شد.

تولید انبوه واکسن انتروتوکسمی توکسوئیدی در مؤسسه رازی

رئیس بخش واکسن های بی‌هوازی مؤسسه رازی از تولید انبوه واکسن انتروتوکسمی توکسوئیدی در این مؤسسه خبر داد.

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر رضا پیله چیان با اشاره به اینکه ظرفیت تولید واکسن های بی هوازی در این مؤسسه 210 میلیون دز در سال است، اظهار کرد: این در حالی است که نیاز کشور به این نوع واکسن ها بر اساس اعلام سازمان دامپزشکی کشور، سالانه 105 تا 110 میلیون دز است.

وی ضمن تفکیک واکسن های بی‌هوازی تولید شده در مؤسسه رازی، افزود: سالانه 75 میلیون دز واکسن انتروتوکسمی چهار ظرفیتی، 18 تا 20 میلیون دز واکسن قانقاریا عفونی کبد و دو تا سه میلیون دز شاربن علامتی در این بخش تولید می شود که البته بر اساس نیاز، تولید این واکسن ها افزایش خواهد یافت.

رئیس بخش واکسن های بی هوازی مؤسسه رازی با بیان اینکه در سال گذشته نیز همین مقدار واکسن تولید شد، خاطرنشان کرد: تولید این واکسن ها توسط مؤسسه رازی مرکز و شعب آن در سطح کشور است؛ اما بخش عمده واکسن قانقاریای عفونی کبد گوسفند در شعبه مشهد این مؤسسه با روش ابداعی جدید تولید می شود.

وی ادامه داد: در این شعبه روش تولید واکسن در فرمانتور از سال 1372 پایه ریزی شد و در همین راستا حدود 80 درصد واکسن قانقاریای عفونی کبد گوسفند با همین روش در مؤسسه رازی شعبه مشهد به تولید می رسد.

دکتر پیله چیان با اشاره به اینکه از سال 1374 طرح تولید واکسن انتروتوکسمی توکسوئیدی در مؤسسه رازی آغاز شد، گفت: مجوز تولید و کنترل واکسن انتروتوکسمی توکسوئیدی توسط مؤسسه رازی دریافت شده و با کنترل سازمان دامپزشکی کشور در سال جاری تولید می شود.

رئیس بخش واکسن های بی هوازی مؤسسه رازی تأکید کرد: تا پایان سال جاری حدود شش میلیون دز از این واکسن تولید می شود و از سال آینده نیز به طور رسمی میزان تولید این واکسن در مؤسسه رازی اعلام خواهد شد.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید