Iranian Agriculture News Agency

در نشست مشترک با نماینده فائو در ایران اعلام شد:

در نشست مشترک رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و نماینده موقت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) در ایران همچنین برخی از موضوعات مهم مشترک از جمله ضرورت حضور همکاری هر چه بیشتر مؤسسه در طرح احیا دریاچه ارومیه، فعال نمودن مجدد مرکز رفرانس آرتمیای ارومیه و بازدید از فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشکده های تابعه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

طراحی نوین ساختار مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور


نشست مشترک رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و نماینده موقت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) در ایران در محل دفتر فائو در تهران برگزار شد.

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در این نشست دکتر محمد پورکاظمی گزارش جامعی از وضع موجود پژوهشکده ها و مراکز تابعه مؤسسه، اهداف و مأموریت های اثربخشی فعالیت ها ارائه و برای افق توسعه در سال 1420 و همچنین طراحی نوین ساختار مؤسسه ارائه کرد و خواستار همکاری فائو در این زمینه شد.

وی افزود: هدف اصلی این نشست امکان سنجی استفاده از توان علمی و تجارب فراوان سازمان فائو به عنوان یک مشاور عالی فنی و علمی در راستای ضرورت بازنگری در ساختار مؤسسه بوده است.

براساس این گزارش، فابیو گریتا نیز قول مساعد داد تا این موضوع را با دفتر مرکزی فائو در رم ایتالیا طرح و نتایج آن را به مؤسسه اعلام کند.

در این نشست همچنین برخی از موضوعات مهم مشترک از جمله ضرورت حضور همکاری هر چه بیشتر مؤسسه در طرح احیا دریاچه ارومیه، فعال نمودن مجدد مرکز رفرانس آرتمیای ارومیه و بازدید از فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشکده های تابعه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است در حال حاضر با گذشت چند دهه از فعالیت تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور کماکان فعالیت این مؤسسه با همان ساختار قبلی است و این در حالی است که همواره به روزرسانی، اصلاح بهینه ساختار، ضرورت بازنگری در کاهش یا افزایش پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی و نوگرایی در مأموریت های کلان، شناسایی ظرفیت ها و تنگناها در مأموریت ها یا تقسیم بندی ها از اولویت بسیار بالایی برخوردار است.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید