Iranian Agriculture News Agency

مدیر تحقیق و تشخیص بیماری های طیور مؤسسه رازی عنوان کرد:

مدیر تحقیق و تشخیص بیماری های طیور مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به ورود جدی مؤسسه رازی برای شناسایی و مبارزه با عوامل نوظهور بیماری های طیور، گفت: این موضوع در حوزه باکتریایی ملموس‌تر بوده و مؤسسه رازی در 15 سال گذشته موفق به گزارش سه عامل شد که برای نخستین بار در کشور انجام شده است.

ورود جدی برای شناسایی و مبارزه با عوامل نوظهور بیماری های طیور

مدیر تحقیق و تشخیص بیماری های طیور مؤسسه رازی از ورود جدی این مؤسسه برای شناسایی و مبارزه با عوامل نوظهور بیماری های طیور خبر داد.

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر حسین گودرزی با بیان اینکه مدیریت تحقیقات طیور در مؤسسه رازی تنها در حوزه فعالیت های سازمان دامپزشکی فعال است، اظهار کرد: اتصال به صنعت طیور به شکل مستقیم یکی از اقداماتی بود که لازم به اجرای آن بودیم و در این راستا با شرکتی خصوصی وارد عقد قرارداد و امضا تفاهم نامه شدیم.

وی افزود: بر این اساس پاسخگوی نیازهای واقعی این شرکت که به شکل رسمی اعلام شده هستیم و در حال حاضر دو قرارداد منعقد کردیم که انتظار می رود تا پایان سال حداقل شاهد شش قرارداد در این زمینه باشیم.

مدیر تحقیق و تشخیص بیماری های طیور مؤسسه رازی با بیان اینکه این اقدامات به سبب شناخت نیاز صنعت طیور به شکل ملموس و مستقیم انجام می شود، خاطرنشان کرد: این امر علاوه بر افزایش درآمدزایی برای مؤسسه رازی با استفاده از تحقیقات، پاسخگوی نیاز صنعت طیور کشور نیز خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مؤسسه رازی به شکل جدی در خصوص شناسایی و مبارزه با عوامل نوظهور بیماری های طیور وارد شده، گفت: این موضوع در حوزه باکتریایی ملموس تر بوده و مؤسسه رازی در 15 سال گذشته موفق به گزارش سه عامل شد که برای نخستین بار در کشور انجام شده است.

گودرزی از گزارش باکتری اورنیتو باکتریوم راینو تراکئیال توسط دکتر منصور بنانی از اعضای هیات علمی مؤسسه رازی خبر داد و افزود: وی مطالعات بسیار گسترده ای در این خصوص انجام داده و به عنوان مرجع اغلب مقالات این حوزه در کشور مطرح است.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید