Iranian Agriculture News Agency

رئیس بخش واکسن های بی هوازی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی خبر داد:

رئیس بخش واکسن های بی هوازی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به اینکه شش نوع واکسن در این بخش تولید می شود، گفت: واکسن های تولید شده در این بخش از جمله واکسن هایی هستند که به صورت 100 درصد در داخل کشور و در مؤسسه رازی تولید می شوند و تاکنون به کشور وارد نشده اند.

تولید 6 نوع واکسن در بخش واکسن های بی هوازی مؤسسه رازی

رئیس بخش واکسن های بی هوازی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از تولید شش نوع واکسن در بخش واکسن های بی هوازی در این مؤسسه خبر داد.

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر رضا پیله چیان با اشاره به فعالیت های بخش تحقیق و تولید واکسن های بی هوازی دامی مؤسسه رازی اظهار کرد: در این بخش با استفاده از باکتری های بی هوازی که عمدتاً کلستریدیوم ها هستند، شش نوع واکسن با همکاری شعب این مؤسسه در مشهد، اهواز، شیراز و کرمان تولید می شود.

وی با بیان اینکه واکسن های بی هوازی دامی در مجموع در این بخش و شعبه های مؤسسه رازی تولید می شود، افزود: برخی شعب مؤسسه رازی مانند شعبه کرمان و اهواز، تنها تولید آن ها در حوزه واکسن، واکسن انتروتوکسمی است.

رئیس بخش واکسن های بی هوازی مؤسسه رازی خاطرنشان کرد: در این بخش بر ضد چهار باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ B,C,D و کلستریدیم سپتیکوم، چهار نوع واکسن تولید می شود که در مجموع تحت یک واکسن چهار ظرفیتی به نام انتروتوکسمی عرضه می شود.

وی شاربن علامتی را از دیگر فرآورده های این بخش در مؤسسه رازی عنوان کرد و گفت: این واکسن بر ضد بیماری شاربن علامتی در گاو و گوساله تولید می شود.

پیله چیان بیان کرد: واکسن قانقاریای عفونی کبد گوسفند از دیگر واکسن هایی است که در این بخش به تولید می رسد و بر ضد این بیماری مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با تأکید بر اینکه تمامی واکسن های تولید شده در این بخش به لحاظ اهمیت در کشور استراتژیک محسوب می شوند، تصریح کرد: واکسن های تولید شده در این بخش از جمله واکسن هایی هستند که به صورت 100 درصد در داخل کشور و در مؤسسه رازی تولید می شوند و تاکنون به کشور وارد نشده اند.

رئیس بخش واکسن های بی هوازی مؤسسه رازی ادامه داد: تولید این واکسن ها در مؤسسه رازی از سال 1314 آغاز شده و به مرور طی دهه های گذشته افزایش دز پیدا کرده اند که در ابتدا سالانه 200 هزار دز تولید می شد و اکنون ظرفیت تولید به 120 میلیون دز در سال رسیده است.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید