Iranian Agriculture News Agency

دولت‌های استانی طرح بازیافت زباله مزرعه و دامی را تا پایان 2017 توسعه می‌دهند

شورای دولتی چین برای ایجاد یک سیستم بازیافت برای فضولات طیور و دامی براساس مقررات علمی و مسئولیت روشن تا سال 2020، در راستای جلوگیری از افزایش آلودگی در تولید محصولات کشاورزی و حمایت از توسعه کشاورزی پایدار اقدام می کند.

چین سیستم بازیافت زباله‌های کشاورزی و دامی را افزایش می‌دهد

شورای دولتی چین برای ایجاد یک سیستم بازیافت برای فضولات طیور و دامی براساس مقررات علمی و مسئولیت روشن تا سال 2020، در راستای جلوگیری از افزایش آلودگی در تولید محصولات کشاورزی و حمایت از توسعه کشاورزی پایدار اقدام می کند.

به گزارش ایانا از سایت English.gov.cn ، قرار است تا سال 2020، 75 درصد زباله های دام و طیور در سراسر کشور بازیافت شود. همچنین بیش از 95 درصد ازمزارع در مقیاس کوچک و متوسط و تمام مزارع در مقیاس بزرگ با امکانات بازیافت تا سال 2019 مجهز شوند.


برای رسیدن به این هدف، ادارات مربوطه باید یک سیستم ارزیابی محیط زیست برای دام و طیور ، مشخص کردن موارد ارزیابی و نیازمندی ها، اجرا کنند.

علاوه بر این، نظارت بر آلودگی دامداری ها نیز باید از طریق پلت فرم مدیریت یکپارچه تقویت شود، که می تواند اطلاعات را در میان مقامات در تمامی سطوح به اشتراک گذارد.

دولت های استانی باید طرح بازیافت زباله مزرعه و دامی خود را تا پیش از پایان 2017 توسعه دهند.بخش های مرتبط باید صاحبان مزارع را نسبت به مسئولیت های شان در حفاظت از محیط زیست از طریق قوانین و مقررات برای جلوگیری آلودگی از آب، خاک و مزارع آگاه کنند.

این بخشنامه همچنین از بخش های مرتبط خواسته تا برای ایجاد یک سیستم ارزیابی در بازیافت زباله های مزرعه با تمرکز بر رسیدگی بر ضایعات، استفاده مجدد از کود آلی و استفاده از گاز طبیعی زیستی، اقدام کنند. این در حالی است که نتایج ارزیابی در گزارش عملکرد سالانه دولت های محلی گنجانده خواهد شد.

همچنین صنایع مرتبط به اتخاذ برنامه های توسعه بازیافت برای ترویج توسعه هماهنگ صنایع پرورش دام روی آورند.علاوه بر این، برای تضمین اجرای این اقدامات، دولت ها در تمام سطوح به تقویت حمایت مالی، حل مسائل مربوط به زمین و استفاده از برق، سرعت بخشیدن به تحول و ارتقاء دامداری و پیشرفت های علمی و فنی و توسعه تجهیزات نیاز دارند.

ترجمه: فرحناز سپهری

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید