Iranian Agriculture News Agency

رئیس بخش جانوران سمی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اعلام کرد:

رئیس بخش جانوران سمی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به اینکه در حال حاضر سمی که از مارهای پرورشی استحصال شود، نمی تواند در تولید پادزهر مورد استفاده قرار گیرد، گفت: در همین راستا ارزیابی امکان استفاده از سم استحصال شده از مارهای پرورشی در تولید پادزهر از جمله برنامه های تحقیقاتی این مؤسسه به شمار می رود.

ارزیابی امکان استفاده از سم استحصال شده از مارهای پرورشی در تولید پادزهر در مؤسسه رازی

رئیس بخش جانوران سمی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از ارزیابی امکان استفاده از سم استحصال شده از مارهای پرورشی در تولید پادزهر در این مؤسسه خبر داد.

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر ناصر محمدپور با اشاره به استفاده از زهر مارها برای تولید پادزهر در این مؤسسه اظهار کرد: این زهرها در حال حاضر به صورت سم گیری در محل استحصال می شود؛ زیرا سمی که از مارهای پرورشی استحصال شود، متاسفانه در تولید پادزهر نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: زمانی که مار در اسارت قرار می گیرد، خصوصیات سم آن تغییر می کند و در همین راستا مؤسسه رازی اقدام به ایجاد مزرعه ای برای پرورش مارها در شرایط طبیعی کرده تا با آزمایش پادزهر این مارها و مقایسه با سموم طبیعی، در صورت نبود تغییرات، این سم ها نیز مورد استفاده برای تولید پادزهر قرار گیرند.

وی با بیان اینکه مؤسسه رازی در نگاه کلان مرکزی برای تحقیقات و تولید انواع واکسن های دامی بوده و با واکسیناسیون دام و حیات وحش، در راستای جلوگیری از انقراض گونه های جانوری و ایمنی آنان حرکت می کند، گفت: حیوانات آزمایشگاهی که برای فعالیت های تحقیقاتی این مؤسسه استفاده می شوند نیز پرورشی بوده و چندین دهه است که حیوانی از طبیعت برای آزمایش در این مؤسسه مورد استفاده قرار نمی گیرد.

محمدپور اضافه کرد: مارها تنها جانورانی هستند که از طبیعت گرفته شده اند و آنان نیز پس از زهرگیری در محل، در طبیعت رها می شوند.

وی با اشاره به برنامه های بخش جانوران سمی مؤسسه رازی تصریح کرد: ایجاد فضای تکثیر و پرورش، ارزیابی امکان استفاده از سم استحصال شده از مارهای پرورشی در تولید پادزهر و جایگزین کردن آن ها، شناسایی بیماری های حیات وحش و تهیه واکسن هایی برای جلوگیری از انقراض ناشی از این بیماری ها از برنامه های اصلی این بخش محسوب می شوند.

رئیس بخش جانوران سمی مؤسسه رازی گفت: سم مار در زمان استحصال به شکل مایع زرد رنگی است که با لیوفیلیزه کردن خشک شده، به شکل پودر سفید و زرد نگهداری می شود.

وی با تأکید بر اینکه صنعت واکسن از جمله صنایع پیشرو در کشور محسوب می شود، اضافه کرد: پیشرفته ترین تکنولوژی های موجود در دنیا که در تولید پادزهر مورد استفاده قرار می گیرد، در مؤسسه رازی وجود دارد و این پادزهرها بر اساس استانداردهای روز اروپا تولید شده و از بهترین پادزهرهای دنیا به حساب می آید.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید