Iranian Agriculture News Agency

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور در گفت‌وگو با ایانا خبر داد:

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور گفت: در تدوین طرح جامع تهیه بذر استاندارد پنبه، با به‌کارگیری فناوری روز بذر تولید داخل کشور با نمونه خارجی آن مورد مقایسه و تفاوت‌های اساسی بین این دو بذر تعیین شده است. همچنین مشخص شده است که بخش خصوصی را چگونه باید حمایت و هدایت کرد و همچنین از تجارب کشورهای خارجی استفاده شود.

تدوین طرح جامع تهیه بذر استاندارد پنبه در کشور/ استفاده از فناوری‌های روز در کرک‌زدایی از بذر پنبه

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور گفت: در تدوین طرح جامع تهیه بذر استاندارد پنبه، با به‌کارگیری فناوری روز بذر تولید داخل کشور با نمونه خارجی آن مورد مقایسه و تفاوت‌های اساسی بین این دو بذر تعیین شده است. همچنین مشخص شده است که بخش خصوصی را چگونه باید حمایت و هدایت کرد و همچنین از تجارب کشورهای خارجی استفاده شود.

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به تأکید معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت به رفع چالش‌های پیش روی تولید بذر پنبه در کشور گفت: استانداردهای بذر پنبه شامل استانداردهای مزرعه و استاندارد های بذر هستند. استانداردهای بذر شامل عناوین استانداردی است که ناظر بر بذر تولید شده پیش از دریافت شناسه یا برچسب تولید بذر هستند. استاندارد مزرعه تولید بذر نیز شامل عناوین استانداردی هستند که رعایت آنها در مزرعه تولید بذر بررسی و مطابقت داده می‌شود و در صورتی که مزرعه تولید بذری در خصوص هریک از عناوین استاندارد مندرج در جدول از محدوده حداقل یا حداکثر تعریف شده خارج شده باشد، به‌عنوان غیر استاندارد از چرخه تولید بذر حذف شده و با رعایت ضوابط خاص مربوط به آن بذر که در دستورالعمل کنترل مزارع تولید بذر آن محصول اعلام شده است، پاکسازی و امحاء صورت می‌پذیرد.

قربانعلی روشنی افزود: در تدوین طرح جامع تهیه بذر استاندارد پنبه، با به‌کارگیری فناوری روز بذر تولید داخل کشور با نمونه خارجی آن مورد مقایسه و تفاوت‌های اساسی بین این دو بذر تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در عمده مزارع کشت پنبه ایران بذر تولیدی کرک‌دار و طبیعی است، تأکید کرد: در این شکل از بذر تولیدی، به بذر خاک و زوائد مختلف می چسبید، به طوری که در یک کیسه تخم پنبه که کرک آن گرفته نشده باشد، چند میلیارد باکتری یافت می‌شود، ضمن اینکه کرک هنگام کاشت اشکال‌هایى همانند عدم جذب آب توسط بذر ایجاد می کند و در نتیجه بذر دیرتر سبز مى‌شود، همچنین کرک در بذر باعث آلودگى بذر به انواع قارچ‌ها مى‌شود و در کار ماشین بذرکار اشکال ایجاد مى‌کند و در نهایت اینکه ضدعفونى کردن بذرهاى کرک‌دار دشوار است و مصرف بذر را افزایش مى‌دهد.

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور یادآور شد: در کشورهای پیشرفته به خاطر جلوگیری از بیماری تخم بذرها با استفاده از فناوری‌های روز همانند اسیدپاشی، مکانیکی، مواد پوششی روی بذر کرک‌زدایی می شود؛ استفاده از این شیوه ها باعث می‌شود بذر به جای 10 روز، طی سه روز جوانه بزند.

روشنی بیان کرد: در طرح جامع تهیه بذر استاندارد همچنین مشخص شده است که بخش خصوصی را چگونه باید حمایت و هدایت کرد و همچنین از تجارب کشورهای خارجی استفاده شود.

وی به‌کارگیری دستگاه‌های فراوری بذر و پوشش دادن و ضدعفونی کردن بذر را در مزرعه چهارهزار هکتاری شرکت سهامی زراعی ارتش در استان گلستان را نمونه مناسبی در این عرصه نام برد و ادامه داد: امیدواریم با تأیید و اجرای طرح جامع تهیه بذر استاندارد پنبه بتوانیم به تولید بذر باکیفیت بالا، آلودگی کمتر، قوه نامیه بیشتر و... دست پیدا کنیم.

روشنی در پایان عنوان کرد: از طرح جامع تهیه بذر استاندارد پنبه به‌صورت مقدماتی دفاع شده و یکسری پیشنهادهایی نیز از سوی بخش اجرا (معاونت زراعت) دریافت شده است که در حال بررسی آنها هستیم که پس تأیید با حضور شرکت‌های تولیدکننده بذر برنامه نهایی شده و به استان‌ها ابلاغ خواهد شد./

A-960316-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید