Iranian Agriculture News Agency

با توسعه روش های خاکورزی حفاظتی در استان البرز و توسعه ناوگان مکانیزه استان علاوه بر کاهش هزینه های به موقع انجام نشدن عملیات بخش کشاورزی، میزان مصرف سوخت در بخش مکانیزاسیون کشاورزی نیز کاهش یافته است.

کاهش مصرف سوخت با استفاده از روش‌های نوین خاکورزی

با توسعه روش های خاکورزی حفاظتی در استان البرز و توسعه ناوگان مکانیزه استان علاوه بر کاهش هزینه های به موقع انجام نشدن عملیات بخش کشاورزی، میزان مصرف سوخت در بخش مکانیزاسیون کشاورزی نیز کاهش یافته است.

به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی استان البرز، ولی خانی رئیس اداره فناوری های مکانیزه با بیان این مطلب گفت: با افزایش درجه مکانیزاسیون در کاشت که با ورود بذر کارهای جدید در استان انجام گرفته است، ضمن کاهش زمان آماده سازی و کاشت محصول زراعی در سال گذشته، موجب صرفه جویی مصرف سوخت نیز فراهم شد.

وی افزود: امید است با استفاده از اعتبارات مکانیزاسیون در سال جاری در سایر زیر بخش های کشاورزی نیز شاهد استفاده از فناوری های نوین کشاورزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی باشیم.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید