Iranian Agriculture News Agency

مدیر گروه برنامه ریزی و توسعه کشاورزی مؤسسه آموزش علمی – کاربردی خبر داد:

این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش و مهارت مدرسان درس توسعه پایدار کشاورزی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی از مجموعه دروس توانمندی های مشترک دوره های علمی - کاربردی کشاورزی به صورت تئوری و بازدید میدانی اجرا شد.

برگزاری دوره آموزشی محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی

دوره آموزشی محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی به مدت سه روز در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس برگزار شد .

به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، دکتر مقدس مدیر گروه برنامه ریزی و توسعه کشاورزی گفت: این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش و مهارت مدرسان درس توسعه پایدار کشاورزی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی از مجموعه دروس توانمندی های مشترک دوره های علمی - کاربردی کشاورزی به صورت تئوری و بازدید میدانی اجرا شد.

وی افزود: پس از ارائه مطالبی در خصوص مفاهیم، اصول، ارکان و اهداف توسعه پایدار از منظر مصوبات اجلاس های سازمان ملل متحد، وضعیت کشاورزی پایدار در ایران به بحث گذاشته شد.

مدیر گروه برنامه ریزی و توسعه کشاورزی گفت: در ادامه پس از تشریح الگوی عملیاتی مدیریت مشارکتی سیستمی جامع تولید (IPCM ) ، فراگیران مراحل اجرا و پیاده سازی این الگو را تمرین و در بازدید از سایت الگویی، تولیدی و ترویجی "تولید پایدار و دانش محور گندم" شهرستان مرودشت نتایج عملی اجرای این الگو را مشاهده کردند .

مقدس در پایان تأکید کرد: فراگیران در انتهای دوره نتایج اجرای الگوی عملیاتی توسعه پایدار کشاورزی را با کارشناسان و کشاورزان منطقه به بحث گذاشتند.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید