Iranian Agriculture News Agency

یک استاد دانشگاه:

محققان دانشگاه گیلان در فاز آزمایشگاهی با استفاده از حباب‌های هوا روشی برای بهبود کارایی نانوفتوکاتالیست‌ها در تخریب آلاینده‌های آبی ارائه کردند.

آلاینده‌های آبی با کمک حباب‌ حذف می‌شود

دکتر روحان رخشایی، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به مشکلات استفاده از فناوری فتوکاتالیستی مرسوم، از ابداع روش پربازده برای افزایش کارایی فناوری فتوکاتالیستی برای حذف 4 نوع آلاینده‌ خطرناک آبی خبر داد.

او اظهار کرد: استفاده از این روش ابداعی نه ‌تنها موجب افزایش بازدهی در فرایند فتوکاتایستی حذف آلاینده‌ها می‌شود، بلکه کاهش قابل‌ توجه هزینه‌ها را نیز در پی خواهد داشت.

رخشایی به بیان سازوکار روش ابداعی در این طرح پرداخت و گفت: در طرح حاضر برخلاف روش‌های مرسوم، استفاده از نانوذرات فتوکاتالیستی که ذرات را بر روی یک بستر تثبیت می‌کنند، از حباب‌های هوا جهت معلق کردن نانوذرات استفاده شد.

به گفته این محقق، این امر سبب می‌شود از کل سطح نانو ذرات جهت جذب نور استفاده شود و از این طریق کارایی فرایند بهبود یابد، ضمن آنکه مشکل افت فشار جریان نیز مرتفع شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه گیلان با بیان اینکه در این طرح از نانوذرات هماتیت در دو شکل خام و تثبیت‌ شده به ‌عنوان یک فتوکاتالیست استفاده شد، ادامه داد:‌ در این راستا پس از اتمام فرایند تولید، از روش‌های مختلف مشخصه‌یابی برای آنالیز کیفی نانوذرات به دست آمده استفاده شد و در نهایت بازدهی آنها در حذف 4 نوع آلاینده آبی "متیلن بلو"، "بیسمارک براون"، "ردامین بی" و "مالاشیت گرین" در دماهای عملیاتی مختلف محاسبه شد.

او خاطر نشان کرد: نتایج به‌دست آمده با نتایج استفاده از رآکتور پیوسته متداول مقایسه شد.

رخشانی با اشاره به نتایج به دست آمده یادآور شد: نتایج به دست آمده نشان داد که در شرایط مختلف حجمی، بازده رآکتور فتوکاتالیستی جدید نسبت به رآکتور پیوسته‌ متداول، بی آنکه مشکلات ناشی از افت فشار و صرف هزینه‌ مربوط به تأمین اجسام کروی برای ساخت بستر ثابت را داشته باشد، افزایش راندمانی بالغ ‌بر 12، 15، 18 و 20 درصد را برای حذف این رنگ‌ها در پی داشته است.

به گفته این محقق این روش که در قالب طراحی و ساخت یک رآکتور ارائه شده، برخی عیوب روش‌های حذف آلاینده‌ها مبتنی بر فتوکاتالیست‌های با بستر ثابت را برطرف می‌کند.

این تحقیقات از سوی دکتر روحان رخشایی عضو هیأت علمی و جواد دروازه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان اجرایی و نتایج آن در مجله‌ معتبر Journal of Hazardous Materials با ضریب تأثیر 6.06 منتشر شده‌ است.

محققان دانشگاه گیلان در فاز آزمایشگاهی با استفاده از حباب‌های هوا روشی برای بهبود کارایی نانوفتوکاتالیست‌ها در تخریب آلاینده‌های آبی ارائه کردند.

به گزارش ایانا به نقل از ایسنا، دکتر روحان رخشایی، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به مشکلات استفاده از فناوری فتوکاتالیستی مرسوم، از ابداع روش پربازده برای افزایش کارایی فناوری فتوکاتالیستی برای حذف 4 نوع آلاینده‌ خطرناک آبی خبر داد.

وی اظهار کرد: استفاده از این روش ابداعی نه ‌تنها موجب افزایش بازدهی در فرایند فتوکاتایستی حذف آلاینده‌ها می‌شود، بلکه کاهش قابل‌ توجه هزینه‌ها را نیز در پی خواهد داشت.

رخشایی به بیان سازوکار روش ابداعی در این طرح پرداخت و گفت: در طرح حاضر برخلاف روش‌های مرسوم، استفاده از نانوذرات فتوکاتالیستی که ذرات را بر روی یک بستر تثبیت می‌کنند، از حباب‌های هوا جهت معلق کردن نانوذرات استفاده شد.

به گفته این محقق، این امر سبب می‌شود از کل سطح نانو ذرات جهت جذب نور استفاده شود و از این طریق کارایی فرایند بهبود یابد، ضمن آنکه مشکل افت فشار جریان نیز مرتفع شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه گیلان با بیان اینکه در این طرح از نانوذرات هماتیت در دو شکل خام و تثبیت‌ شده به ‌عنوان یک فتوکاتالیست استفاده شد، ادامه داد:‌ در این راستا پس از اتمام فرایند تولید، از روش‌های مختلف مشخصه‌یابی برای آنالیز کیفی نانوذرات به دست آمده استفاده شد و در نهایت بازدهی آنها در حذف 4 نوع آلاینده آبی "متیلن بلو"، "بیسمارک براون"، "ردامین بی" و "مالاشیت گرین" در دماهای عملیاتی مختلف محاسبه شد.

او خاطر نشان کرد: نتایج به‌دست آمده با نتایج استفاده از رآکتور پیوسته متداول مقایسه شد.

رخشانی با اشاره به نتایج به دست آمده یادآور شد: نتایج به دست آمده نشان داد که در شرایط مختلف حجمی، بازده رآکتور فتوکاتالیستی جدید نسبت به رآکتور پیوسته‌ متداول، بی آنکه مشکلات ناشی از افت فشار و صرف هزینه‌ مربوط به تأمین اجسام کروی برای ساخت بستر ثابت را داشته باشد، افزایش راندمانی بالغ ‌بر 12، 15، 18 و 20 درصد را برای حذف این رنگ‌ها در پی داشته است.

به گفته این محقق این روش که در قالب طراحی و ساخت یک رآکتور ارائه شده، برخی عیوب روش‌های حذف آلاینده‌ها مبتنی بر فتوکاتالیست‌های با بستر ثابت را برطرف می‌کند.

این تحقیقات از سوی دکتر روحان رخشایی عضو هیأت علمی و جواد دروازه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان اجرایی و نتایج آن در مجله‌ معتبر Journal of Hazardous Materials با ضریب تأثیر 6.06 منتشر شده‌ است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید