Iranian Agriculture News Agency
  • در مراسم افتتاح طرح های ملی وزارت جهاد کشاورزی؛

    ۱۴ طرح شیلاتی در استان های هرمزگان، بوشهر، قزوین و سیستان و بلوچستان با فرمان ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور به بهره برداری ر…

شیلات