Iranian Agriculture News Agency
  • بازیگر جدیدى جایگزین مرحوم سعید کنگرانى می شود

    تصویربردارى مجموعه «رقص روى شیشه» با اضافه شدن ترلان پروانه و ابوالفضل میرى به فهرست بازیگران، در روزهاى گذشته آغاز شد.

شبکه‌های خانگی