Iranian Agriculture News Agency

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفتگو با ایانا مطرح کرد:

بودجه کشاورزی کاهش نداشته است

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه معتقد است بودجه کشاورزی کاهش نداشته است بلکه جلوی هزینه‌های اضافی گرفته‌شده تا انضباط مالی داشته باشیم.

انضباط مالی با جلوگیری از هزینه‌های اضافی

محمد حسینی، عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «ایانا» با توجه به انقباضی عمل کردن در بودجه سال آینده اظهار داشت: «بر اساس سرجمع منابع، خیلی از اعتبارات و ردیف‌های متفرقه کم شده است تا یک انضباط مالی در سال آینده پیش رو داشته باشیم.»

او با اشاره به اعتبارات در بخش تملک و دارایی‌های سرمایه‌گذاری گفت: «عدد این اعتبارات نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده است و سعی شده در همه بخش‌ها توازن مدنظر رعایت شود.»

حسینی خاطرنشان کرد: «لذا چنانچه کاهش درصدی را در مباحث بودجه امور یا بخش‌های مختلف می‌بینیم به میزان کاهش اعتبارات هزینه‌ای آن وزارتخانه برمی‌گردد که به‌نوعی بر اساس یک قاعده انضباطی کسر شده است.»

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه تصریح کرد: «این عدد در مأموریت‌ها، مباحث زیرساختی و آبیاری تحت‌فشار، لایروبی قنوات و... کم نشده است.»

حسینی مسئله نگران‌کننده در بودجه کشاورزی سال 98 را عددی دانست که هرسال در سقف اول از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شد و قسمتی از آن به آبیاری تحت‌فشار اختصاص می‌یافت که این عدد امسال در سقف دوم دیده‌شده است. به این معنی که اگر چنانچه درآمدها تحقق پیدا کرد، این امر اختصاص پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه اظهار داشت: «لذا این تنها نگرانی ما در بخش کشاورزی است که این اعداد و ارقام صندوق توسعه ملی که در سنوات گذشته بوده است، الآن کمتر شده است.»

حسینی همچنین تصریح کرد: «بر اساس دستور مقام معظم رهبری برای احیای دشت سیستان و دشت خوزستان قرار است عدد بزرگی از صندوق توسعه ملی به این کار اختصاص یابد که هنوز جذب نشده و در این زمینه کار می‌شود.»

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید