Iranian Agriculture News Agency

یک مقام ارشد دولت ترامپ که نخواسته نامش فاش شود:

منصوبان ترامپ قول داده اند برای هر آنچه در توان دارند برای خنثی کردن هوس های ناگهانی و غلط آقای…

یک مقام آمریکایی نوشت؛ "ما اعتقاد داریم که وظیفه اول ما خدمت به این کشور است و رئیس جمهور به رفتاری ادامه می دهد که برای سلامت جمهوری ما زیانبار است." "برای همین است که بسیاری از منصوبان ترامپ قول داده اند آنچه در توان دارند برای حفاظت از نهادهای دمکراتیک و در عین حال خنثی کردن هوس های ناگهانی و غلط آقای ترامپ انجام دهند."

ترامپ "فاقد اصول اخلاقی" و "دمدمی مزاج" است

یک مقام ارشد دولت ترامپ که نخواسته نامش فاش شود گفته که او بخشی از نیرویی در دولت است که سعی دارند در برابر "بدترین تمایلات" رئیس جمهور از کشور محافظت کنند.

به گزارش ایانا، این مقام در مقاله ای در صفحه دیدگاه های نیویورک تایمز گفته که آقای ترامپ "فاقد اصول اخلاقی" و "دمدمی مزاج" است؛ وضعیتی که به تصمیم های نادرست و بی خردانه منجر می شود.

نویسنده می گوید که او عامل لیبرال ها نیست و در زمینه سیاست گذاری با بسیاری از تصمیم های دولت هم نظر است اما این تصمیم ها نه به خاطر ترامپ بلکه برخلاف نظر او گرفته می شود.

او نوشت: "اما ما اعتقاد داریم که وظیفه اول ما خدمت به این کشور است و رئیس جمهور به رفتاری ادامه می دهد که برای سلامت جمهوری ما زیانبار است."

"برای همین است که بسیاری از منصوبان ترامپ قول داده اند آنچه در توان دارند برای حفاظت از نهادهای دمکراتیک و در عین حال خنثی کردن هوس های ناگهانی و غلط آقای ترامپ انجام دهند."

او می گوید همه کسانی که با رئیس جمهور آمریکا کار کرده اند "می دانند که او به هیچ اصول اولیه ملموسی که تصمیماتش را هدایت کند پایبند نیست."

این مقام ارشد از جمله می گوید که آقای ترامپ حتی به آرمان های دیرینه حزب جمهوری خواه مثل "آزادی اندیشه، بازار آزاد و آزادی اجتماعی" وابستگی نشان نمی دهد.

او در نهایت نسبت به سقوط ارزش های آمریکا ابراز نگرانی می کند:

"نگرانی بزرگتر کاری نیست که آقای ترامپ با مقام ریاست جمهوری کرده بلکه کاری است که ما به عنوان یک ملت اجازه داده ایم او با ما بکند. ما هم با او سقوط کرده ایم و اجازه داده ایم گفت و گوی ما از ادب و نزاکت خارج شود."

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید