Iranian Agriculture News Agency

علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با ایانا:

رئیس فراکسیون کارگری معقتد است راه های پیشنهادی بر اقتصاد بازار مبتنی است و ما باید اقتصاد بازار را کنار بگذاریم.

باید اقتصاد بازار  را کنار گذاشت

علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با ایانا در خصوص نامه اقتصاددانان به رئیس جمهور و تایید رهبری گفت:« از دیدگاه من هیچکدام از راهکارهای موجود را موثر نیست.»

او با بیان اینکه من معتقدم ایران را نمی توان با اقتصاد سرمایه داری و راه های سرمایه داری پیش برد گفت:« راه های سرمایه داری در ایران شکست خورده است و این را نه تنها دولت بلکه مجلس باید بپذیرد.»

محجوب با اشاره به این موضوع اظهار داشت:« راه های غیر سرمایه داری را باید پیش رفت.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد:« اقتصاد ایران طبق قانون اساسی اقصاد مختلط است و کشورهای سرمایه داری اقتصاد سرمایه داری مطلق را کنار گذاشته اند.»

او با بیان اینکه من تعجب می کنم هنوز راه های مطلقا سرمایه داری پیشنهاد می شود گفت:«ما اگر به این موضوع نگاه سیاسی هم داشته باشیم، نمی توانیم در زمین دشمن بازی کنیم.»

محجوب گفت:« آمریکا استاد سرمایه داری است و بازار اصلی سرمایه داری آمریکا است، بنابراین امروز ایران باید راه رشد غیر سرمایه داری پیش بگیرد.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد:« راه های پیشنهادی بر اقتصاد بازار مبتنی است و ما باید اقتصاد بازار را کنار بگذاریم.»

او گفت:« ما نه تنها نمی توانیم با اقتصاد لیبرال، اقتصاد بازار آزاد ایران را اداره کنیم بلکه هیچ جای دیگر را هم نمی شود با چنین اقتصادی اداره کرد.»

محجوب تصریح کرد:« تهدید بزرگ ایران این است که آمریکا تمام چارچوب های این بازار را می شناسند و راه  ما را از هر راهی می بندند.»

عضو کمیسیون اجتماعی در پایان اظهار داشت:« اگر ما به جنگ اعتقاد داریم در جنگ نمی شود با شیوه خود دشمن با او جنگید باید شیوه دیگری به کار گرفت.»

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید