Iranian Agriculture News Agency

در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی می شود/

قرار است پس از 3 ماه که طرح تحقیق و تفحص از مجلس توسط تعدادی از نمایندگان تهیه و توسط هیات رئیسه برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شده است، این هفته در دستور کار کمیسیون مربوطه قرار بگیرد.

طرح تفحص از عملکرد مجلس در دستور کار پارلمان

به گزارش گروه سیاسی ایانا، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این هفته طرح تحقیق و تفحص از مجلس را در دستور کار خود دارند.

گفتنی است پس از سه ماه که این طرح از سوی نمایندگان تهیه و به هیات رئیسه برای رسیدگی ارجاع شد، قرار است این هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.

بسیاری از نمایندگان ضمن تایید ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد مجلس، شفاف‌سازی را بهترین راه نجات کشور از فساد و الگوی مناسب رفتاری برای همه سازمان‌ها و نهادها دانستند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید