Iranian Agriculture News Agency

نمایندگان مجلس تصویب کردند

به موجب قانون انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع است و مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.

انتقال و فروش خاک به خارج کشور ممنوع شد

قانون جلوگیری از فروش و انتقال خاک به خارج از کشور با هدف جلوگیری از تخریب فیزیکی و کیفی خاک از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

این نمایندگان در جریان بررسی لایحه حفاظت از خاک، ماده 21 را به تصویب رساندند که به موجب آن انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع است و مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.

براین اساس،تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است.

البته آنطور که دراین لایحه آمده است؛ خروج مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت جهاد کشاورزی بلامانع است.

همچنین مجلس شورای اسلامی در ماده 22 این لایحه مصوب کردند که  قوه قضاییه به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی کند.

در ماده ۲۰ این لایحه آمده است که احکام این قانون درباره تخریب خاک نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار، موضوع ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیست.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید