Iranian Agriculture News Agency

گروه ویژه اقدام مالی FATF، درخواست‌های جدیدی از ایران کرده و خواسته است که نسبت به تکمیل آنها اقدام کند.

درخواست‌های جدید FATF از ایران

گروه ویژه اقدام مالی FATF،  درخواست‌های جدیدی از ایران کرده و خواسته است که نسبت به تکمیل آنها اقدام کند. 

به گزارش گروه سیاسی ایانا؛‌ موارد نه گانه فوق به شرح زیر است.

1- مجرمانه شناختن تامین مالی گروه‌های تروریستی بدون در نظر گرفتن استثناهای خاص

2-شناسایی و توقیف دارایی‌های افرادی که مطابق با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تروریست شناخته شده‌اند.

3- اطمینان از وجود رهنمودهای مناسب و قابل اجرا برای مشتریان 

4- اطمینان از وجود نهادهای اطلاعات مالی مستقل و الزام به گزارش تراکنش های مشکوک

5- شفاف سازی در خصوص نحوه شناسایی و تحریم نهادهای ارائه دهنده خدمات انتقال پول که مجوزهای لازم را ندارند.

6-  تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم و شفاف سازی در خصوص ظرفیت طرف ایرانی برای همکاری‌های حقوقی مشترک

7- اطمینان از وجود تایید نهادهای مالی و اطلاعات سودمند وکامل در خصوص مبدا تراکنش‌ها

8- در نظر گرفتن طیف وسیع‌تری از مجازات‌ها برای نقض قوانین مبارزه با پولشویی 

9-  اطمینان از وجود قوانین و رویه‌های کافی برای توقیف دارایی‌های مرتبط 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید