Iranian Agriculture News Agency

واکنش سخنگوی دولت به نامه 100 فعال مدنی برای مذاکره با آمریکا

عقل سیاسی نویسندگان نامه کامل نیست

سخنگوی دولت در بخشی از این نشست خبری در واکنش به نامه 100 فعال سیاسی مدنی به ترامپ توضیح داد :بدون شک ما حق داریم جلوی زورگویی آمریکا بایستیم اما در این شرایط عده ای نامه می نویسند که با آمریکا مذاکره کنیم. اما آیا ترامپ قابل اعتماد است؟ این نامه نشان داد که عقل سیاسی کامل نیست. ما باید بایستیم و مقاومت کنیم.

افکار عمومی از مذاکره با ترامپ استقبال نمی‌کند

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در واکنش به نامه 100 فعال سیاسی مدنی به رئیس جمهور آمریکا گفت: افکار عمومی هم از مذاکره با ترامپ استقبال نمی‌کند.

سخنگوی دولت در بخشی از این نشست خبری  در واکنش به نامه 100 فعال سیاسی مدنی به ترامپ توضیح داد :بدون شک ما حق داریم جلوی زورگویی آمریکا بایستیم اما در این شرایط عده ای نامه می نویسند که با آمریکا مذاکره کنیم. اما آیا ترامپ قابل اعتماد است؟ این نامه نشان داد که عقل سیاسی کامل نیست. ما باید بایستیم و مقاومت کنیم.

نوبخت افزود:  نظام نشان داده است که هر زمان برای پیشرفت منافع ملی لازم باشد، مذاکره می‌کند، مثل برجام، اما در این شرایط که آمریکا زور می‌گوید، با چه کسی مذاکره کنیم؟ چه ثباتی در آمریکا وجود دارد؟ اصلا زمینه مذاکره با چنین فردی وجود ندارد. افکار عمومی هم از مذاکره با ترامپ استقبال نمی‌کند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید