Iranian Agriculture News Agency

نورمحمد تربتی‌نژاد، نماینده گرگان در گفت‌وگو با ایانا:

تغییر کاربری حتی یک وجب از زمین‌های کشاورزی خسارت است

نماینده گرگان با اشاره به اینکه تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها خسارت بزرگی شمرده می‌شود، گفت: درعین‌حال باید توسعه پایدار را در دستور کار قرار داد تا هم‌زمان با توسعه، محیط‌زیست و منابع طبیعی هم حفظ شود.

تغییر کاربری مسیری بی بازگشت

نورمحمد تربتی‌نژاد در گفت‌وگو با ایانا گفت: درباره مسئله تغییر کاربری‌ها باید یک نکته را در نظر داشته باشیم که برخی از این تغییر کاربری‌ها در سال‌های گذشته انجام شده است و برخی از کشاورزان زمین‌های خود را از کاربری کشاورزی خارج کرده‌اند و نباید به آن‌ها سخت گرفته شود؛ زیرا بازگرداندن این زمین‌ها به حالت کشاورزی هزینه زیادی خواهد داشت.

نماینده گرگان با اشاره به اینکه امروز منابع طبیعی روی برخی از این تغییر کاربری‌ها دست گذاشته و مانع‌تراشی می‌کند، افزود: باید با آن‌هایی که در سال‌های گذشته دست به تغییر کاربری زده‌اند مماشات کرد، اما درعین‌حال به‌طور جدی مقابل تغییر کاربری‌های جدید ایستاد.

او در پاسخ به این سؤال که مجلس در لایحه بودجه سال 97 اما راه تغییر کاربری‌های جدید را نیز باز گذاشته است، گفت: قانون مجلس هم باید متوجه تغییر کاربری‌های قدیم باشد، یعنی اگر کسی پیش از این تغییر کاربری داده به او مجوز داده شود، اما اگر در سال جدید اقدام به این کار کند نباید اجازه این کار به او داده شود.

تربتی‌نژاد اضافه کرد: به اعتقاد من تغییر کاربری حتی یک وجب از زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها خسارت بزرگی شمرده می‌شود و باید مقابل آن ایستادگی کرد.

نماینده گرگان خاطرنشان کرد: مقابله با تغییر کاربری به معنای تعطیل کردن توسعه و توسعه هم به معنای آسیب رساندن به محیط‌زیست و منابع طبیعی نیست؛ ما باید به سمت توسعه پایدار یعنی توسعه‌ای که با محیط‌زیست ما سازگار باشد پیش برویم.

او در پایان اضافه کرد: توسعه پایدار مقوله‌ای پیچیده و نیازمند هم‌فکری کارشناسان و نخبگان است و ما راهی جز روی آوردن به توسعه پایدار نداریم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید