Iranian Agriculture News Agency
  • محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران

    محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفت: تصویب لوایح FATF یکی از مهمترین بهانه‌های دشمنان ایران را برای مقابله با ما در عملیات…

سیاست و دیپلماسی