Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان با بیان این که سه شهرستان استان از امتیاز طرح آبخیزداری با هدفم محرومیت‌زدایی بی‌بهره است، از سازمانهای مربوطه خواست تا از فرصت قانونی اخذ اعتبار از ردیف محرومیت‌زدایی استفاده کند.

اعتبارات محرومیت‌زدایی برای طرحهای آبخیزداری در استان سمنان استفاده شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، جعفر مرادی حقیقی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان  به اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری در سمنان برای جلوگیری از سیلاب و فرسایش خاک اشاره و اظهار کرد: آبخیزداری در واقع فرصت توسعه روستایی و زدودن فقر و محرومیت است ، چرا که اقتصاد کشاورزی روستا به آب وابسته است و عملیات آبخیزداری همان بهره وری از بارندگی ها است.

وی با توضیح این نکته که دولت جهادی سیزدهم می تواند با توجه ویژه به آبخیزداری در مناطق مختلف کشور به ویژه استان سمنان به کمک اقتصاد روستاها بیاید بیان کرد: همواره کمبود آب شرب ، کشاورزی و صنعت مساله محوری همه برنامه های استان سمنان است و آبخیزداری فرصت مناسبی است تا بتوان از حداقل بارندگی سالانه بیشترین بهره برداری را داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان افزود: آبخیزداری سبب افزایش تغذیه آب های زیرزمینی به ویژه چشمه سارها و قنوات می شود و این یعنی کشاورزان می توانند کشاورزی با برنامه بلندمدت داشته باشند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید