Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به وضعیت بیابانی استان و تشدید آن در سال‌های اخیر گفت: عامل بیابان‌زایی استان سمنان از عوامل طبیعی به انسانی تغییر یافته است.

تشدید وضعیت بیابانی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، جعفرمرادی حقیقی در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم روز جهانی بیابان با شعار «عبور از خشک‌سالی با مشارکت همگانی» اظهار کرد: طوفان‌های ماسه‌ای و گردوغبار یکی از پیامدهای خسارت‌‌زای ناشی از عوامل اقلیمی نظیر خشک‌سالی و عوامل انسانی نظیر سوء مدیریت منابع آب‌وخاک در نظر گرفته می‌شوند؛ و در حال حاضر رد پای طوفان‌های ماسه‌ای و گردوغبار در جهان را می‌توان از شمال چین تا جنوب صحرای آفریقا مشاهده کرد.

وی افزود: در سال‌های اخیر، طوفان‌های ماسه‌ای و گردوغبار به‌طور قابل‌توجهی در برخی مناطق افزایش یافته است و به نظر می‌رسد تغییرات اقلیمی، بیابان‌زایی، تخریب زمین و خشک‌سالی که خود ناشی از فعالیت‌های انسانی است در این موضوع نقش مهمی داشته و طوفان‌های ماسه‌ای و گردوغبار آثار منفی متعددی بر کشاورزی، سلامت انسان، صنعت، حمل‌ونقل و کیفیت آب‌وهوا دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: در مناطق بحرانی و کانون‌های تولید گردوغبار و در قالب اقدامات سریع می‌توان از روش‌های مختلفی نظیر تقویت پوشش گیاهی با استفاده از گونه‌های بومی، بهبود وضعیت رطوبت خاک با انجام پروژه‌های مدیریت رواناب و سطوح آبگیر باران، استفاده از خاکپوشهای تثبیت‌کننده بستر خاک، مدیریت چرای دام، کشاورزی حفاظتی، توسعه بادشکن اطراف مزارع، ایجاد دیوارهای گلی بهره گرفت.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: امروزه امکان مقابله با بیابان به روش مرسوم و از طریق یک سازمان یا ارگان دولتی غیرممکن بوده و نیاز به مدیریت جامعی در سه سطح انسجام سازمانی، مشارکت تمام بهره‌برداران و ذینفعان بخش منابع طبیعی (مرتع‌داران، کشاورزان، معدن کاران، صاحبان صنایع و...) توانمندسازی و مشارکت جوامع محلی و استفاده از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود دارد.

علی ترابی با بیان اینکه خشک‌سالی یک مشکل جهانی است اما مهار آن به راهکارهای محلی نیاز دارد و زندگی بشر به مهار آن وابسته است. به دلیل اهمیت این امر (17 ژوئن مصادف با 27 خرداد) به‌عنوان روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و خشک‌سالی نامیده شده است. در سال 2022 هم کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی به این پدیده اهمیت داده و شعار آن را در سال جاری «عبور از خشک‌سالی با مشارکت همگانی » نام‌گذاری شده است.

سید حسین میرسید رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز عنوان کرد: استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی دانشگاه کویر شناسی استان، انجمن‌های علمی بیابان و شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای برنامه‌های روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و در کل اجرای طرح‌های مقابله با بیابان، استفاده از ظرفیت بهره‌برداران اقتصادی در قالب مسئولیت اجتماعی، برنامه‌ریزی و استفاده از عرصه‌های بیابانی برای اجرای طرح‌های اقتصادی همگام با توسعه پایدار مانند گردشگری، کمپ‌های بیابان و انرژی‌های نو در این حوزه ضروری است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید