Iranian Agriculture News Agency

استاندار مرکزی:

ایانا_دیگر رسانه‌ها|| مدیر اداره منابع آب شهرستان اراک گفت: 15 حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی در نیمه نخست امسال در این شهرستان مسدود و با حذف آن ها از چرخه برداشت آب در مصرف آب 2 میلیون مترمکعب صرفه جویی شد.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی آب منطقه ای مرکزی، «محمد ظهیری» افزود: انسداد این تعداد چاه غیرمجاز کشاورزی در راستای حفاظت از منابع آبی زیرزمینی انجام شده است.
وی اظهار داشت: هشت حلقه چاه غیرمجاز جدید و 15 حلقه از چاه های غیرمجاز ثبت شده در فرم پنج برای جلوگیری از بهره برداری چاه های پر شده که با در نظر گرفتن متوسط آبدهی هشت لیتر در ثانیه برای هر چاه به میزان یک میلیون و 728 هزار مترمکعب آب درسال صرفه جویی شده است.
مدیر اداره منابع آب شهرستان اراک گفت: این اداره در راستای پیشگیری و جلوگیری از حفر چاه جدید غیرمجاز در سطح شهرستان از ابتدای سال تاکنون موفق به توقیف 15دستگاه ادوات حفاری غیرمجاز شده است.
ظهیری افزود: 15 حلقه از چاه های کشاورزی شهرستان به منظور کنترل برداشت آب از چاه های مجاز تاکنون مجهز به کنتور حجمی هوشمند شده که این مهم می تواند ضمن هشدار به مصرف بهینه آب به مشترکان هدایتگر مدیریت مصرف باشد.
وی اظهار داشت: تامین منابع مالی لازم برای برای نصب کنتورهای حجمی هوشمند در شهرستان اجتناب ناپذیر است.
کلانشهر اراک با 650 هزار نفر جمعیت از سه بخش مرکزی و ساروق و معصومیه تشکیل شده است.
6991/6013/