Iranian Agriculture News Agency

استاندار کرمانشاه:

کرمانشاه - ایرنا - معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان کرمانشاه گفت: نرخ بیکاری استان در تابستان 97 با 1.5 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از 17.4 درصد به 16.4 درصد کاهش یافت.

نرخ بیکاری کرمانشاه در تابستان 1.5 درصد کاهش یافت

مژگان نمکیان روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: طرح آمارگیری از نیروی کار همزمان در 31 استان کشور و براساس تعاریف سازمان بین الملی کار، توسط مرکز آمار ایران و معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها اجرا و نتایج آن به صورت فصلی اعلام می شود.
او در ادامه این آمار را مقایسه شاخص ها در فصل تابستان سال های 96 و 97 براساس اعلام مرکز آمار ایران دانست و گفت: نرخ بیکاری استان کرمانشاه از 17.9 درصد در تابستان سال 96 و با کاهش 1.5 درصد کاهش به 16.4 درصد در تابستان سال 97 رسید.
وی همچنین افزود: استان کرمانشاه در تابستان سال گذشته در بین 31 استان کشور در رتبه دوم بیکاری قرار داشت که در تابستان سال جاری با یک رتبه کاهش در رتبه اول کشور قرار گرفته است.
نمکیان، نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز گفت: از 42 درصد در تابستان 96 با 1.2 درصد افزایش به 43.2 درصد در تابستان سال 97 رسیده است.
معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه، نرخ بیکاری کل کشور در تابستان سال 97را 12.2 درصد اعلام کرد که 7 درصد افزایش نسبت به تابستان گذشته داشته است.
نرخ بیکاری سال 96 استان کرمانشاه 20.6 درصد بوده است.
نمکیان در ادامه جمعیت فعال استان در تابستان امسال را 723 هزار نفر اعلام کرد که در مقایسه با سال 96(697 هزار نفر ) 26 هزار نفر افزایش یافته است.
وی تعداد شاغلین استان در تابستان سال 97 را نیز 605 هزار نفر ذکر کرد که در مقایسه با سال گذشته( 572 هزار نفر) 33 هزار نفر افزایش داشته است.
او همچنین گفت: در بین 31 استان کشور در تابستان سال 97 استان های کرمانشاه، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد به ترتیب با 16.4، 15.6 و 15.5 بیشترین و استان های همدان، سمنان و زنجان به ترتیب با 6.5، 7.1 و 7.1 درصد کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند.

** مقایسه شاخص های بیکاری در بهار و تابستان 97
معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در بخشی دیگر از سخنان خود به مقایسه شاخص های نرخ بیکاری در فصل بهار و تابستان 97 استان پرداخت و گفت: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان کرمانشاه از 19.4 درصد در بهار سال 97 و با سه درصد کاهش به 16.4 درصد در تابستان رسیده است.
نمکیان اضافه کرد: استان کرمانشاه در بهار سال 97 در بین 31 استان کشور در رتبه دوم بیکاری قرار داشت که در تابستان با یک رتبه کاهش در رتبه اول کشور قرار گرفت.
او در خصوص نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز گفت: از 44 درصد در بهار سال 97 و با 0.8 درصد کاهش به 43.2 درصد در تابستان رسیده است.
او همچنین نرخ بیکاری کل کشور در تابستان سال سال جاری را 12.2 درصد اعلام کرد که یک دهم درصد افزایش نسبت به بهار 97داشته است.
وی در خصوص جمعیت فعال استان نیز اظهار داشت: براساس نتایج آمار تابستان 723 هزار نفر برآورد شده که در مقایسه با آمار بهار( 736هزار نفر) 13 هزار نفر کاهش دارد.
معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه همچنین تعداد بیکاران استان در تابستان را 118هزار نفر برشمرد که در مقایسه با برآورد فصل بهار (142 هزار نفر) 24 هزار نفر کاهش یافته است.
به گفته نمکیان تعداد شاغلین استان در تابستان سال 97؛ 605 هزار نفر برآورد شده است که در مقایسه با برآورد بهار سال 97 (594 هزار نفر) 11 هزار نفر افزایش یافته است.
براساس تعاریف سازمان بین الملی کار(ILK) به افراد 10 ساله و بیشتر که در دوره زمانی مشخص شده فاقد کار، آماده برای کار و جویای کار باشد بیکار گفته می شود.
نرخ بیکاری از حاصل تقسیم تعداد بیکاران به مجموع شاغلان و بیکاران (یعنی جمعیت فعال) محاسبه می شود.
استان کرمانشاه 2 میلیون نفر جمعیت ساکن در 32 شهر و 2 هزار و 600 روستا دارد.
 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید