Iranian Agriculture News Agency

در میزگرد ایرنا مطرح شد/

ایانا_ دیگر رسانه‌ها|| همایش ملی فرش و نیازهای معاصر با رویکردی به فرش تبریز در آخرین روز ماه جاری برگزار می شود.

همایش ملی فرش و نیازهای معاصر در تبریز برگزار می شود

به گزارش ایرنا، نیازهای معاصر فرش ایران در حوزه های طراحی و رنگبندی نیازهای معاصر فرش ایران در حوزه های مواد اولیه، بافت و رنگرزی و
نیازهای معاصر فرش ایران در حوزه های اقتصاد و مدیریت محورهای این همایش است.
بر اساس این گزارش ، در دهه های اخیر با وقوع تغییرات بنیادین در شیوه زندگی جوامع مصرف کننده قالی، تغییر در نیازها و حوزه­های کاربری قالی­ها و ظهور تولیدکنندگان قدرتمند خارجی که در شناخت این نیازهای جدید موفق تر از تولیدکنندگان ایرانی عمل نمودند، سهم عمده ای از بازارهای تولید کنندگان ایرانی را به نفع رقبای خارجی از دست رفته است.
در این بین شرایط سیاسی خاص کشور ایران و اعمال تحریم های ظالمانه که موانع متعددی در توسعه صادرات فرش ایران به وجود آورد نیز باعث وقوع انقطاع در فرآیندهای سنتی بازاریابی و شناخت سلایق مصرف کنندگان شده و منجر به از دست دادن سهم قابل توجهی از بازارهای سنتی فرش ایران شد.
بر این اساس پژوهشگران و دانشگاهیان این حوزه سع می کنند به آسیب شناسی وضع موجود پرداخته و با شناخت نیازهای معاصر فرش ایران در حوزه های متعددی چون طراحی و نقوش، رنگبندی، مواد اولیه، اقتصاد و مدیریت، بازاریابی و ..... در جهت ارایه راهکارهای علمی و عملی در این زمینه به همفکری و تبادل افکار بپردازند.
بدیهی است انتشار یافته های این همایش می تواند در جهت بهبود وضع موجود کمک بسیاری به مدیران و عوامل تولید و صادرات این محصول ارزآور ایرانی کند.
همایش ملی فرش و نیازهای معاصر 30 آبان ماه جاری در محل دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی دانشگاه تبریز برگزار می شود.
3071

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید