Iranian Agriculture News Agency

ژاله کریمی نژاد تاکید کرد:

دبیر و سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن اشاره به اهمیت دوجانبه ورود کمباین‌های مهاجر و برداشت بهنگام و ایمن (مقابله با کرونا) محصولات راهبردی گفت: ارائه تست منفی PCRتوسط تمامی رانندگان کمباین ها در بدو ورود، حداکثر ظرف 72 ساعت اخیر الزامی است.

مقابله با کرونا در دل اکیپ های برداشت در خوزستان

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، با توجه به ورود کمباین های مهاجر و اهمیت وافر برداشت بهنگام و ایمن محصولات راهبردی جلسه برداشت این محصولات و مدیریت مقابله با کرونا ویروس با حضور نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اداره کل غله و خدمات بازرگانی،اتحادیه تعاون روستایی استان، معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر حوزه ریاست و رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان برگزار شد.

در این جلسه ژاله کریمی نژاد دبیر و سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر ارائه تست منفی CPR توسط تمامیرانندگان کمباین ها در بدو ورود، حداکثر ظرف 72 ساعت تاکید کرد و گفت: این گواهی باید به پلیس راهور ارائه تا مجوز ورود به استان صادر شود.

وی افزود: در تمامی شهرستانها، متناظر با کمیته استانی، تیمشهرستانی تشکیل شده و نسبت به آموزش و تمامی اقدامات لازم براییک برداشت ایمن مبادرت ورزند همچنین حضور نمایندگان شبکه هایبهداشت در مراکز خرید با لباس فرم به منظور نظارت بهداشتی بر امر برداشت الزامیست.

دبیر و سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه تصریح کرد: موارد و محتوای آموزشی باید سریعاً تهیه و در اختیار تیم های شهرستانی قرار گیرد و از طریق ادارات تعاونیروستایی و اداره کل غله در قالب بنر، اطلاعیه و ... در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

اله کریمی نژاد در خاتمه بیان داشت: به محض مشاهده افراد مشکوک به بیماری کووید 19 در اکیپ های برداشت، سریعاً موارد به ستاد کرونا شهرستان اعلام شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید