Iranian Agriculture News Agency

برگزاری دوره آموزشی شناسایی و مبارزه با عوامل خسارتزای گندم در آبادان

 دوره آموزشی شناسایی و مبارزه با عوامل خسارتزای گندم در آبادان برگزار شد. 

برگزاری  دوره آموزشی شناسایی  و مبارزه با عوامل خسارتزای گندم در آبادان

 

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، حسن دشتی مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: دوره آموزشی شناسایی و مبارزه با عوامل خسارتزای گندم در روستای ابوچمبه اروند کناربر گزار شد.

حسن دشتی نژاد ادامه داد:  معرفی علف های هرز به عنوان عامل رقابت در سایر منابع گندم و آفات و بیماری ها به عنوان عامل افت کمی و کیفی محصول حائز اهمیت می‌باشد و بررسی و مبارزه با این عوامل از طریق روش های مکانیکی،  زراعی وشیمیایی در افزایش برآیند محصول گندم بسیار تاثیر گذار است.

وی تصریح کرد: این دوره آموزشی یک روزه توسط کارشناس حفظ نباتات و برای ۳۰ نفر روز از زراعت کاران همراه با توزیع تراکت برگزار شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید