Iranian Agriculture News Agency

    اثربخشی تسهیلگران زن روستایی در خرمشهر

کارگاه های آموزشی تسهیلگری ویژه تسهیلگران زن روستایی در شهرستان خرمشهر برگزار شد.

    اثربخشی تسهیلگران زن روستایی در خرمشهر

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از  توانمندسازی زنان روستایی در قالب  طرح تسهیلگران زن روستایی در این شهرستان خبر داد.

کیوان طرفی با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی تسهیلگری ویژه تسهیلگران زن روستایی گفت: برای ایجاد تحول اجتماعی و اقتصادی و ظرفیت سازی در حوزه بانوان روستایی، طرح زنان تسهیل گر اجرا می شود.

وی بیان کرد: از دیر باز زنان روستایی علاوه بر مشارکت در بخش کشاورزی و صنایع روستایی، به طور گسترده و فعال در بخش خدمات روستایی نیز نقش موثر و تعیین کننده ای داشته اند، اما عدم دسترسی زنان به منابع مولدی همچون زمین، سرمایه،ابزار، تکنولوژی و آموزش مناسب و  موانع فرهنگی همواره مانع مشارکت مطلوب و حضور فعالانه آنها در امر توسعه شده است،در حالی که برای رسیدن به توسعه پایدار، آگاهی و مشارکت همه افراد جامه ضروری است.

  طرفی ادامه داد: در این پروژه زنان روستایی داوطلب، طی مراحلی توسط زنان روستایی انتخاب می شوند و پس از کسب آموزش های لازم، در یک ارتباط دو سویه، روند خود باوری و توسعه محلی خود جوش زنان روستایی و مشارکت بیشتر آنان را زمینه سازی و تسهیل می کنند.

وی اضافه کرد:  تسهیلگران زن روستایی طی این کارگاه ها با مبانی اصول تسهیلگری، مشارکت، کارگروهی و تیمی، اعتماد، ارتباط مناسب و موثر، تغییر، قدرت، وظایف تسهیلگران، ایجاد کسب و کار پایدار زنان، مبانی توسعه روستایی و...آشنا و مهارت های لازم را فرا می گیرند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید