Iranian Agriculture News Agency

مبارزه تلفیقی علیه علفهای هرز در آبادان

در بیش از 2 هزار هکتار از مزارع آبادان مبارزه تلفیقی انجام شد.

مبارزه تلفیقی  علیه علفهای هرز در آبادان

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: 2 هزار و 500 لیتر سم علف کش رانداپ در شهرستان توزیع و 2 هزار و 380 هکتار مبارزه تلفیقی علیه علفهای هرز نخیلات انجام شده أست.

حسن دشتی نژاد افزود:  مبارزه تلفیقی یا IPM شامل استفاده از روشهای زراعی ، مکانیکی و شیمیایی به صورت مرحله ای و ترکیبی است.

وی روش مبارزه تلفیقی در مبارزه با علفهای هرز را بسیار موثر دانست و تصریح کرد: حلفه و نی از مهمترین علفهای هرز نخیلات در اقلیم آبادان میباشد که ترکیبی از استفاده سموم، حذف اندام های هوایی ، شخم زنی، مالچ دهی و کشت میانه کاری ٥ قدم مبارزه تلفیقی بوده که در دوره های آموزشی توسط کارشناسان به کرّات به بهره برداران آموزش داده می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید