Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: امسال از سطح زیرکشت ۹۰۰ هکتار محصول چغندر اراضی شهرستان، ۳۵ هزار و ۵۰۰ تن برداشت و تحویل کارخانه قند این خطه شد.

بیش از ۳۵ هزار تن چغندر تحویل کارخانه قند شیروان شد

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی،  حسن ایزانلو مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: چغندر تحویلی امسال در مقایسه با سال قبل به دلیل سطح زیرکشت بالا و شرایط آب و هوایی ۱۰ درصد افزایش داشته است که سال گذشته ۳۰ هزار تن محصول تحویل کارخانه قند شد.

وی خاطرنشان کرد: امسال میانگین عیار این محصول ۱۷.۵ درصد بود که با نرخ تضمینی به ازای هرکیلوگرم ۱۲ هزار و ۴۷۶ ریال و کمک کرایه ۵۰۰ ریال تحویل کارخانه شد.

 ایزانلو زمان برداشت این محصول را ۲۰ مهرماه تا اواخر آذرماه عنوان کرد و افزود: میزان آب مصرفی در این محصول به ازای هرهکتار ۱۲ تا ۸ هزارمترمکعب است.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان با بیان اینکه ۷۵۰ کشاورز و بهره بردار شیروان در کاشت، داشت و برداشت محصول چغندرقند فعالیت دارند خاطرنشان کرد: میانگین تولید در هر هکتار ۴۰ تن است.

وی با اشاره به آغاز خرید چغندر سایر استان ها توسط کارخانه قند شیروان از ۱۷ مهرماه اضافه کرد: خرید محصول تا دی ماه ادامه داشت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید