Iranian Agriculture News Agency

دستگاه جدا سازی کلاله زعفران که توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف ساخته شده است در شهرستان زاوه تست گردید.

دستگاه جدا سازی کلاله زعفران در زاوه خراسان رضوی آزمایش شد

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، مدیر صنایع تبدیلی کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت: با توجه به مشکل بودن جدا سازی کلاله از گل زعفران و همچنین کاهش یافتن کیفیت آن در حین جدا سازی بوسیله نیروی انسانی،با مکانیزه کردن عملیات جدا سازی این مشکلات کاهش پیدا میکند.

وی افزود:با عنایت به افزایش اهمیت این گیاه در مصارف خوراکی و صنعتی و مخصوصا دارویی و نیز افزایش میزان کشت آن و نبود نیروی انسانی کافی مکانیزه مردن آن ضروری مینماید.

مجید رضائی فریمانی اظهار داشت:در صورت تایید نهایی این دستگاه تولید کنندگان میتوانند نسبت به راه اندازی خط فرآوری زعفران با این تجهیزات با کیفیت مناسب اقدام نمایند

مدیر صنایع تبدیلی کشاورزی سازمان جهاد گفت:تست های اولیه دستگاه در شهرستان زاوه انجام و پس از تایید نهایی بکار گیری خواهد شد.

لازم به ذگر است خراسان رضوی مقام ا ول تولید و سطح زیر کشت زعفران در دنیا را داراست .در سال گذشته مقدار 328 تن در 91 هزار و347 از مزارع استان محصول زعفران را داشته ایم.شهرستانهای زاوه و تربت حیدریه به ترتیب با تولید 12500 و 8800  تن پیشرو در تولید محصول بوده اند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید