Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردوس از برگزاری جلسه کار گروه نظارت بر شبکه توزیع آفت کشها با حضور کارشناسان و تعدادی ازمسولین مربوطه و مسئولین فروشندگیهای سموم خبر داد.

جلسه کارگروه نظارت بر شبکه توزیع آفت کشها در شهرستان فردوس

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، موسی سلیمانی دراین جلسه بخش خصوصی را بازوی توانمند و یاری رسان مجموعه جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه رسالت جهاد کشاورزی تامین و تولید غذای سالم و کافی برای آحاد جامعه می باشد حضور کارشناسان بخش خصوصی در عرصه های کشاورزی، ارائه توصیه های فنی و کاربردی و ارائه روشهای مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریها و کاهش مصرف سموم شیمیایی  در این راستا، گامی موثر در نیل به این هدف است.

در ادامه جلسه  مسئول واحد حفظ نباتات مدیریت، گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این واحد در خصوص برگزاری گشتهای مشترک از فروشندگیهای سموم ارائه کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید