Iranian Agriculture News Agency

براورد می شود 1560تن از دو محصول گندم و جو توسط سه دستگاه کمباین برداشت شود.

برداشت محصول استراتژیک گندم و جو از زمین‌های کشاورزی شهرستان بیرجند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند اظهار کرد: از سطح مزارع این شهرستان حدود 520 هکتار به کشت گندم وجو آبی و420 هکتار به کشت گندم  و جو دیم اختصاص شده و همچنین براورد می شود 1560تن ازاین دومحصول توسط سه دستگاه کمباین برداشت شود.

محمدعلی محمدی ادامه داد : باتوجه به بارند گی های خوبی که در سال زراعی امسال داشتیم کشت دیم از رونق خوبی برخوردار بوده و قیمت تضمینی گندم هرکیلو گندم معمولی حدود 25000 ریال است که کشاورزان می‌توانند مازاد برنیاز گندم خود را به‌فروش برسانند واین مدیریت آمادگی کامل دارد  مراحل قانونی  خرید آن را انجام دهد ودر ضمن مشوق های حمایتی نیز برای تولید کنند گان دراین خصوص در نظر گرفته شده است.

وی افزود: باتوجه به شرایط جوی واقلیمی  خاصی که در این مناطق داریم اهمیت پوشش بیمه محصولات کشاورزی از اهمیت  ویژه ای برخورداراست و صندوق بیمه کشاورزی به عنوان چتر حمایتی ارزشمندی در این حوزه فعالیت دارد.

 محمدی اظهار کرد: در سال جاری بیمه آتش‌سوزی محصول مزارع آبی ودیم به تعهدات بیمه‌‌گزاران ضافه شده که متقاضیان می‌توانند جبران بخشی  از خسارات‌های وارده به محصولات تا قبل از برداشت آن که شامل آتش سوزی غیرعمد و صاعقه است، بهرمند شوند.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند تاکید کرد: کشاورزان و باغدارانی که تا سه سال متوالی خسارت محصولات باغی وزراعی دریافت نکرده باشند ازتخفیف 40 درصدی حق بیمه برخوردار می شوند  و افرادی که الگوی کشت (تسطیح  اراضی، استفاده از بذر مرغوب ،بهره برداری  از سیستم نوین آبیاری و.... ) را با هماهنگی این مدیریت رعایت کنند، می توانند مشمول 20 درصد تخفیف دردریافت بیمه نامه شوند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید