Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان طبس گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری تعداد 11850 قطعه بچه ماهی بین استخرداران شهرستان توزیع شد.

توزیع بچه ماهیان گرم آبی در شهرستان طبس

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان طبس گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری تعداد 11850 قطعه بچه ماهی بین استخرداران شهرستان توزیع شد.

داوود بخشایی افزود: به‌منظورافزایش بهره وری ازآبهای کشاورزی وکمک به اقتصاد خانوارهای بخش کشاورزی تعداد 11850 قطعه بچه ماهی از انواع ماهیان گرم آبی با ترکیب 50 درصد آمور و 50  درصد کپور در30 باب  از استخرهای دومنظوره سطح شهرستان طبس رهاسازی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس اظهار کرد: پیش بینی می شود در صورت رعایت توصیه ها و نکات فنی ارائه شده به پرورش دهندگان در پایان دوره پرورش میزان 20  تن ماهی برداشت شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید