Iranian Agriculture News Agency

امروز دوشنبه (16 دی98) و همزمان با دومین روز از اولین همایش ملی علمی ترویجی یافته های کاربردی پنبه، کارگاه های متنوعی با حضور کلیه مدعوین و علاقمندان به مباحث علمی پنبه برگزار شد.

برگزاری کارگاه های آموزشی علمی ترویجی در همایش ملی پنبه بشرویه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی،  در یکی از این کارگاه ها موضوع مورد بحث در خصوص آشنایی با بیماری باکتریایی لکه زاویه برگ پنبه و روشهای مدیریت آن می باشد و نیز کارگاه نکات کلیدی در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های ترویج کشاورزی از دیگر مباحث مورد ارائه بود.

 همچنین پنلهای علمی ارائه گردید که یکی از مهم ترین مباحث، الزامات مزرعه برای کنترل و گواهی بذر برای پیمانکاران تولید بذر پنبه در محل مزرعه است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید