Iranian Agriculture News Agency

غلامرضا قوسی سفر به استان یزد و بازدید از پروژه های کشاورزی استان یزد را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: اینگونه بازدید ها از بخش کشاورزی و دامپروری استان هایی که به لحاظ آب و هوایی شرایط مشابه استان ما دارند، باعث تبادل تجربه و رونق تولید کشاورزی می گردد.

استفاده از نتاج بزهای مورسیای یزد برای پرورش در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی افزود: در بازدید از مجموعه پرورش بز مورسیای استان یزد به نتایج مطلوبی رسیدیم که می توان پرورش این بز را در استان خراسان جنوبی انجام دهیم.

 وی اظهار داشت: طی توافق طرفین مقرر شد که به زودی نتاج یا همان بزغاله های تولید شده این مجموعه به همراه بزهای ماده و نر بین استان انتقال داده شود.

 قوسی بیان کرد: از بز های نر به عنوان تلاقی گری برای اصلاح بزهای بومی خراسان جنوبی و همچنین از بز های ماده شناسنامه دار برای ایجاد گله های مادری استفاده خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که مجموعه پرورش بز مورسیا زیرمجموعه اتحادیه دامداران استان یزد می باشد که 1200 رأس بز در آن پرورش داده و همچنین از این نژاد، بزغاله تولید می شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید