Iranian Agriculture News Agency

با حکمی از سوی وزیر کشور

وزیر کشور در حکمی، هوشنگ خندان دل را به سمت سرپرست معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور منصوب کرد.

سرپرست معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور منصوب شد

عبد الرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی، هوشنگ خندان‌دل را به سمت سرپرست معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور منصوب کرد.

در متن این حکم خطاب به هوشنگ خندان دل آمده است:  با عنایت به مراتب تعهد، درایت و تجارب موثر  و  به موجب این حکم جنابعالی را به سمت سرپرست معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور منصوب می نمایم. توسعه و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی شهرها، ‌گسترش و بهبود فضای سبز،‌ کاهش آلودگی هوا، تقویت مدیریت شهری و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها، ‌رسیدگی به امور شوراهای اسلامی شهر و روستا، حمایت از نهاد  دهیاری و پیگیری کلیه امور و مأموریتهای در دست اقدام حوزه مذکور از جمله مواردی است که انتظار دارد در جهت نیل به آن تلاش و کوشش نمایید.

گفتنی است خندان دل که در دولت یازدهم، معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور را بر عهده داشت پیش از این به عنوان مشاور وزیر کشور در امور برنامه‌ریزی خدمت می‌کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید