Iranian Agriculture News Agency

به گزارش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان؛

60 هزار زن روستایی و عشایر مدد جوی سازمان بهزیستی می‌توانند بدون پرداخت حق بیمه از خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استفاده کنند.

60 هزار زن روستایی و عشایر بیمه می‌شوند

به گزارش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهزیستی کشور و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، مددجویان زن تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور که در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر 20 هزار نفر سکنه زندگی می‌کنند می‌توانند از خدمات بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان بهره‌مند شوند.

محمدرضا واعظ‌مهدوی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر درباره تفاهم‌نامه صندوق و سازمان بهزیستی گفت: سازمان بهزیستی متولی بخش مهمی از سطح اول نظام رفاه اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر متولی بخشی از سطح دوم نظام رفاه اجتماعی است.

وی تأکید کرد: ازآنجاکه درآمد روستاییان نصف میانگین درآمد شهرنشینان است و در خود روستاهای کشور نیز ما شاهد تفاوت 324 درصدی درآمد مابین روستاهای سیستان و بلوچستان با برخی از مناطق هستیم، ما متولی بیمه کردن روستاییان و عشایر با پرداخت حق بیمه کارفرمایی از سوی دولت هستیم./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید