Iranian Agriculture News Agency

عضو شورای شهر تهران:

از بین بردن احساس تبعیض در شهرهای حاشیه تهران یک ضرورت است

رئیس شورای استان تهران با بیان اینکه آنچه امروز در شهرستان‌های اطراف تهران مطرح است احساس تبعیض و ناامنی است بر ضرورت تبدیل این احساس به همکاری مشترک تأکید کرد.

 احساس تبعیض باید به فضای تعامل بدل شود

الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران و رئیس شورای استان تهران در سمینار «نقش شوراها در توسعه شهرستان ری» گفت: آنچه امروز در شهرهای و روستاهای اطراف تهران مطرح است احساس تبعیض و ناامنی است که باید شوراها این احساس را از بین ببرند و آن را به جو همکاری متقابل تبدیل کنند.

وی به جمعیت هشت میلیونی تهران اشاره کرد و افزود: جمعیت بالا و وسعت شهر تهران می‌تواند فرصت‌های برابر برای تمام شهرها و روستاهای اطراف ایجاد کند این در حالی است که امروز باعث سرریز شدن مشکلات تهران به حومه شده است.

فخاری در ادامه گفت: یکی از امتیازات شورای پنجم فعال‌تر بودن شوراهای فرادست است و این سبب می‌شود که فرصت‌ها و ظرفیت‌های شهرها و روستاها بیش از گذشته بازنمایی شود.

او در ادامه داد بر ضرورت داشتن قدرت و عزت نفس در شوراها تأکید کرد و اظهار داشت: هر چه شوراها قدرتمندتر باشند می‌توانند مانع سوءاستفاده و تضییع حقوق مردم شوند.

عضو شورای شهر تهران همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد در شوراها تأکید کرد و گفت: آنچه امروز در شوراها مطرح است رویکرد بیان مسئله است و ما باید این رویکرد را به رویکرد حل مسئله تغییر دهیم.

وی در پایان گفت: آنچه امروز در قالب شوراها ایجاد شده است حاصل تلاش چهار دوره گذشته شوراها، مجمع نمایندگان، مدیران و کارشناسان دولت بوده است./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید