Iranian Agriculture News Agency

ساماندهی قوانین و مقررات کیفیت محصولات کشاورزی و دامی

ایانا-جامعه و فرهنگ: رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: دامپزشکی از منظر اقتصادی، بهداشتی و امنیت غذایی نقش مهمی دارد و ارزش کار دامپزشکان باید در جامعه تبیین شود.

آمادگی واگذاری صنعت واکسن‌های دامی به بخش خصوصی

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: دامپزشکی از منظر اقتصادی، بهداشتی و امنیت غذایی نقش مهمی دارد و ارزش کار دامپزشکان باید در جامعه تبیین شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر اسکندر زند امروز شنبه در مراسم روز جهانی دامپزشکی در تهران اظهار داشت: ما برای مدل‌سازی امنیت غذایی در سال ۲۰۵۰ کار جامعی انجام داده‌ایم و در این راستا به سه محور افزایش تولید سطح، کاهش ضایعات و تغییر الگوی غذایی رسیده‌ایم و در همه این محورها، دامپزشکی نقش پررنگی را دارد.

وی با تأکید بر ساماندهی قوانین و مقررات مربوط به کیفیت محصولات کشاورزی و دامی تصریح کرد: ما باید محصول گواهی‌شده داشته باشیم و امروز دغدغه مردم در زمینه مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، کود، سم و وجود عناصر سنگین در محصولات کشاورزی باید ردیابی شود.

زند، درعین‌حال نقش دامپزشکی در هرم پنج‌گانه غذایی کشور را مهم ارزیابی کرد و گفت: بخش عمده هرم غذایی در کشور ماتحت پوشش محصولات دامی است و نظارت بر کیفیت آن بر عهده دامپزشکی است.

وی افزود: در سال‌های اخیر، نقش بیماری‌های غیرواگیر پررنگ شده که بخشی از آن به مواد غذایی بازمی‌گردد و ازاین‌رو، اهمیت نقش دامپزشکی در تأمین بهداشت کشور مشخص‌تر می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: حکومت برای حکمرانی نیاز به ابزارهای مختلف دارد و یکی از این ابزارها در بخش کشاورزی، دامپزشکی است که باید موردتوجه و حمایت قرار گیرد.

وی به اهمیت تحقیقات دامپزشکی نیز اشاره کرد و اذعان داشت: آمارها و اطلاعات نشان می‌دهد که نقش پیشگیری در دامپزشکی جهان طی چند سال آینده، چند برابر وضع امروز می‌شود و بودجه‌ای که برای خرید واکسن در دنیا اختصاص داده می‌شود حاکی از این است که ما ظرف هفت یا هشت سال آینده، هزینه‌هایی که صرف خرید واکسن برای پیشگیری می‌کنیم چهار تا پنج برابر امروز خواهد شد.

زند بر توسعه تحقیقات دامپزشکی تأکید کرد و گفت: ما نیاز به تحقیقات تحلیلی و گزارش‌های سالانه آن داریم تا نگاه سرمایه‌داران و سیاستمداران را تغییر دهیم.

وی در همین حال تقویت تحقیقات توصیفی، فناورانه و توصیه‌های ترویجی برای کشاورزان را ضروری خواند و تصریح کرد: تا امروز دو هزار و ۷۰۰ محتوای ترویجی واگذار کردیم که تنها ۳۵ مورد آن مربوط به دامپزشکی بوده است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خواستار راه‌اندازی نهضت آموزشی برای بهره‌برداران شد و اظهار داشت: در حوزه دامپزشکی نیاز به بازنگری در آموزش دانشگاهی و ضمن خدمت و آموزش بهره‌برداران داریم.

وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی کشور به ۱۰ هزار پهنه تقسیم‌بندی شده است و هر پهنه یک مسئول دارد، گفت: از این ظرفیت باید برای ترویج کشاورزی استفاده کرد.

زند اذعان داشت: ما آمادگی واگذاری صنعت واکسن‌های دامی به بخش خصوصی را داریم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: دامپزشکی از منظر اقتصادی، بهداشتی و امنیت غذایی نقش مهمی دارد و ارزش کار دامپزشکان باید در جامعه تبیین شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر اسکندر زند امروز شنبه در مراسم روز جهانی دامپزشکی در تهران اظهار داشت: ما برای مدل‌سازی امنیت غذایی در سال ۲۰۵۰ کار جامعی انجام داده‌ایم و در این راستا به سه محور افزایش تولید سطح، کاهش ضایعات و تغییر الگوی غذایی رسیده‌ایم و در همه این محورها، دامپزشکی نقش پررنگی را دارد.

وی با تأکید بر ساماندهی قوانین و مقررات مربوط به کیفیت محصولات کشاورزی و دامی تصریح کرد: ما باید محصول گواهی‌شده داشته باشیم و امروز دغدغه مردم در زمینه مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، کود، سم و وجود عناصر سنگین در محصولات کشاورزی باید ردیابی شود.

زند، درعین‌حال نقش دامپزشکی در هرم پنج‌گانه غذایی کشور را مهم ارزیابی کرد و گفت: بخش عمده هرم غذایی در کشور ماتحت پوشش محصولات دامی است و نظارت بر کیفیت آن بر عهده دامپزشکی است.

وی افزود: در سال‌های اخیر، نقش بیماری‌های غیرواگیر پررنگ شده که بخشی از آن به مواد غذایی بازمی‌گردد و ازاین‌رو، اهمیت نقش دامپزشکی در تأمین بهداشت کشور مشخص‌تر می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: حکومت برای حکمرانی نیاز به ابزارهای مختلف دارد و یکی از این ابزارها در بخش کشاورزی، دامپزشکی است که باید موردتوجه و حمایت قرار گیرد.

وی به اهمیت تحقیقات دامپزشکی نیز اشاره کرد و اذعان داشت: آمارها و اطلاعات نشان می‌دهد که نقش پیشگیری در دامپزشکی جهان طی چند سال آینده، چند برابر وضع امروز می‌شود و بودجه‌ای که برای خرید واکسن در دنیا اختصاص داده می‌شود حاکی از این است که ما ظرف هفت یا هشت سال آینده، هزینه‌هایی که صرف خرید واکسن برای پیشگیری می‌کنیم چهار تا پنج برابر امروز خواهد شد.

زند بر توسعه تحقیقات دامپزشکی تأکید کرد و گفت: ما نیاز به تحقیقات تحلیلی و گزارش‌های سالانه آن داریم تا نگاه سرمایه‌داران و سیاستمداران را تغییر دهیم.

وی در همین حال تقویت تحقیقات توصیفی، فناورانه و توصیه‌های ترویجی برای کشاورزان را ضروری خواند و تصریح کرد: تا امروز دو هزار و ۷۰۰ محتوای ترویجی واگذار کردیم که تنها ۳۵ مورد آن مربوط به دامپزشکی بوده است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خواستار راه‌اندازی نهضت آموزشی برای بهره‌برداران شد و اظهار داشت: در حوزه دامپزشکی نیاز به بازنگری در آموزش دانشگاهی و ضمن خدمت و آموزش بهره‌برداران داریم.

وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی کشور به ۱۰ هزار پهنه تقسیم‌بندی شده است و هر پهنه یک مسئول دارد، گفت: از این ظرفیت باید برای ترویج کشاورزی استفاده کرد.

زند اذعان داشت: ما آمادگی واگذاری صنعت واکسن‌های دامی به بخش خصوصی را داریم./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید