Iranian Agriculture News Agency

گزارش توصیه‌های هواشناسی کشاورزی به تفکیک استان‌ها تا هفتم اردیبهشت‌ماه از سوی سازمان هواشناسی کشور منتشر شد.

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی تا هفتم اردیبهشت‌ماه

سازمان هواشناسی کشور توصیه‌های هواشناسی کشاورزی به کشاورزان سراسر کشور را تا هفتم اردیبهشت‌ماه به شرح زیر ارائه کرد:

 

استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و خودداری در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی

- مبارزه با کنه گالی در باغ‌های آلو به‌جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و خودداری در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- مبارزه با بیماری‌های لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیماری‌های سفیدک سطحی و لب‌شتری در باغ‌های هسته‌دار به‌جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و خودداری در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- خودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گل‌دهی

- خودداری از آبیاری درختان با توجه به بارش باران در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه

زراعی:

- ادامه انجام عملیات کاشت چغندرقند، پیاز و سیب‌زمینی به‌جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و خودداری در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- مصرف کود سرک در زراعت‌های پاییزه قبل از وقوع بارش‌ها در روز دوشنبه

- مبارزه با علف‌های هرز در مزارع گندم و جو به‌جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و خودداری در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- پایش آفت سن در مزارع غلات به‌جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و خودداری در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- مبارزه با علف‌های هرز در محصولات بهاره با استفاده از علف‌کش‌های قبل از کشت به‌جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و خودداری در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و خودداری در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و خودداری در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

منابع طبیعی:

- احتیاط در برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و خودداری در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

 

استان اردبیل:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و احتیاط در روز‌های چهارشنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده باران

- تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی

- خودداری از آبیاری درختان با توجه به بارش باران در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه

- رعایت مسائل بهداشتی در باغ‌های میوه از طریق جمع‌آوری میوه‌ها، برگ‌ها و شاخه‌های آلوده و شکسته

زراعی:

- مبارزه با علف‌های هرز در مزارع غلات به‌جز در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و احتیاط در روز‌های چهارشنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده باران

- پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری‌های قارچی نظیر زنگ زرد به‌جز در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و احتیاط در روز‌های چهارشنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده باران

- آماده‌سازی زمین جهت انجام کشت بهاره به‌جز در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و احتیاط در روز‌های چهارشنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده باران

دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و احتیاط در روز‌های چهارشنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده باران

- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و احتیاط در روز‌های چهارشنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده باران

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

شیلات:

- جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

منابع طبیعی:

- خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و احتیاط در روز‌های چهارشنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده باران

 

استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز دوشنبه تا چهارشنبه و روز جمعه به دلیل بارش باران

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- خودداری از آبیاری درختان با توجه به بارش باران از روز دوشنبه تا چهارشنبه و روز جمعه

- ایجاد شبکه‌های آب‌رسانی در باغ‌های تازه‌تأسیس و انجام آبیاری منظم در نهال‌های تازه‌کشت‌شده پس از گاورو شدن خاک

- مبارزه با بیماری سفیدک حقیقی هلو و شلیل بعد از ریختن گلبرگ‌ها

زراعی:

- مزارع نخود اعم از پاییزه و بهاره به‌واسطه مساعد بودن شرایط بروز بیماری برق‌زدگی بازدید شده و در صورت مشاهده به‌منظور مقابله با آن ازنظر کارشناسان محل بهره گرفته شود.

- نخودکاران بهتر است در اسرع وقت نسبت به انجام عملیات مکانیکی مبارزه با علف‌های هرز اقدام کنند. همچنین در نقاط گرم مبارزه با پیله‌خوار نخود دنبال شود.

- مبارزه با پوره سن گندم در نقاط گرم تداوم یافته و در نقاط سرد و معتدل آمادگی‌های لازم در این زمینه کسب شود.

- مبارزه با علف‌های هرز مزارع پائیزه در نقاط سرد استان تداوم یابد.

- مبارزه با سوسک‌های گرده‌خوار در مزارع کلزا در صورت مشاهده مطابق نظر کارشناسان محل به‌ویژه در خصوص سموم مناسب توصیه می‌شود.

- توقف هرگونه عملیات خاک‌ورزی و تردد ماشین‌آلات تا زمان گاورو شدن خاک

- مصرف کود سرک ازته مرحله دوم در مزارع غلات و کلزای پاییزه

- توقف عملیات مبارزه با سن مادر

- تسریع در مبارزه با علف‌های هرز مزارع

- کنترل مزارع گندم با توجه به بارش‌های اخیر جهت ردیابی بیماری‌های زنگ زرد گندم و لکه نواری باکتریایی

دام‌پروری و مرغداری:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز دوشنبه تا چهارشنبه و روز جمعه به دلیل بارش باران

- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز دوشنبه تا چهارشنبه و روز جمعه به دلیل بارش باران

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

شیلات:

- جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

ماشین‌آلات کشاورزی:

- توقف عملیات خاک‌ورزی و تردد ماشین‌آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی

منابع طبیعی:

- خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز دوشنبه تا چهارشنبه و روز جمعه به دلیل بارش باران

 

استان‌های مازندران و گیلان:

باغبانی:

- خودداری در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- خودداری از آبیاری درختان با توجه به بارش باران در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه

- با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کود دهی پایه به‌ویژه ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)

- استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان

- محلول‌پاشی اسیدهای آمینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گل‌دهی همراه با مبارزه با آفت شته به‌جز در استان گیلان در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در استان مازندران خودداری در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و در روز چهارشنبه احتیاط به دلیل بارش پراکنده

- سم‌پاشی در باغ‌های سیاه‌ریشه و مرکبات برای کنترل شته به‌جز در استان گیلان در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در استان مازندران خودداری در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و در روز چهارشنبه احتیاط به دلیل بارش پراکنده

- سم‌پاشی در باغ‌های مرکبات جهت کنترل جوانه‌خوار مرکبات با نظر کارشناس برحسب مورد به‌جز در استان گیلان در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در استان مازندران خودداری در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و در روز چهارشنبه احتیاط به دلیل بارش پراکنده

زراعی:

- آماده‌سازی زمین جهت کاشت برنج، استفاده از بارندگی‌های اخیر و تسریع در خانه‌گیری

شالی‌کاران به‌منظور کاهش خسارت ناشی از بیماری‌های گیاهی بذر زاد و خاکزی موارد زیر را رعایت کنند:

- ضدعفونی بذور قبل از جوانه‌دار کردن، تهویه مناسب خزانه، زهکشی مناسب خزانه، ایجاد پوشش مناسب و گرم نگه‌داشتن خزانه جهت جلوگیری از سرمازدگی

- زارعان از آب‌های سطحی ناشی از نزولات جوی برای انجام شخم سطحی با حداکثر عمق ۱۵ سانتی‌متر برای احداث خزانه اقدام کنند.

- انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع کلزا، گندم و سایر محصولات

- آماده‌سازی زمین جهت کاشت سبزی‌های بهاره بعد از گاورو شدن اراضی

- مصرف کود سرک و محلول‌پاشی با کودهای تقویتی در مزارع کلزا و گندم در مناطق دشت و میان‌بند با نظر کارشناس در اوایل روز به‌جز در استان گیلان در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در استان مازندران خودداری در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و در روز چهارشنبه احتیاط به دلیل بارش پراکنده

- مبارزه شیمیایی جهت کنترل بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ‌کش نظیر فالکن و رکس دو به‌جز در استان گیلان در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در استان مازندران خودداری در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و در روز چهارشنبه احتیاط به دلیل بارش پراکنده

دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران

- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها با توجه به وقوع بارش در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران

شیلات:

- تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

- اکسیژن‌دهی در مزارع پرورش ماهی‌های گرم آبی با استفاده از هواده به‌ویژه هنگام شب

- جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

نوغان‌داری:

- نوغانداران نسبت به محو ضایعات سال گذشته و آهک پاشی تل انبارها و همچنین ضدعفونی ابزارآلات پرورش کرم ابریشم اقدام کنند.

- نوغانداران با توجه به شرایط بارندگی در طی روزهای آینده و آب‌گرفتگی باغ‌های توت نسبت به لایروبی زهکش‌های باغ توت اقدام کنند.

زنبورداری:

- ایجاد سایبان برای کندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

منابع طبیعی:

- خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها با توجه به وقوع بارش در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه

 

استان گلستان:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- خودداری از آبیاری درختان با توجه به بارش باران در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه

- غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

- باغداران گرامی در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم‌پاشی درختان دانه‌دار و هسته‌دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پوسیدگی مومیایی اقدام نمایند به‌جز در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

زراعی:

- مصرف ریزمغذی‌ها به‌ویژه روی به‌منظور غنی‌سازی دانه و همچنین کود اوره به‌صورت سرک و محلول‌پاشی شش در هزار به‌منظور افزایش پروتئین دانه گندم به‌جز در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

- با توجه به نوسانات شدید دمایی و رطوبت نسبی هوا، ضدعفونی بذر با سموم قارچ‌کش و حشره‌کش قبل از کاشت به کاهش تلفات، جوانه‌زنی یکنواخت و سبز مناسب مزرعه پنبه کمک می‌کند.

- کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند پس از بارش‌های اخیر و گاورور شدن اراضی نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام کنند.

- کشاورزان که قصد کشت سویا در کشت اول را دارند پس از بارش‌های اخیر و گاورو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده­سازی اولیه بستر بذر اقدام کنند.

- با توجه به افزایش رطوبت نسبی و احتمال شیوع بیماری‌های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم‌پاشی مزارع با قارچ‌کش‌های توصیه‌شده اقدام کنند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آن‌ها ظاهرشده و در مرحله گل‌دهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتماً با یک قارچ‌کش مناسب اقدام به سم‌پاشی مزارع کنند. (به‌جز در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد)

دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

منابع طبیعی:

- خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها با توجه به وقوع بارش در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه

شیلات:

- جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

 

استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- خودداری از آبیاری درختان با توجه به بارش باران در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه

- پایش و کنترل آفت سر خرطومی گیلاس در باغ‌ها به‌جز در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

زراعی:

- مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در مزارع غلات و کلزا به‌جز در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

- پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به‌جز در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

- استفاده از کود‌های ازته به‌صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش (روز دوشنبه)

- بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (به‌ویژه زنگ زرد و قهوه‌ای) بعد از اتمام بارش

دامداری و طیور:

- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به‌ویژه به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی

- خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

منابع طبیعی:

- خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها با توجه به وقوع بارش در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه

شیلات:

- جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

 

استان‌های اصفهان و یزد:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان اصفهان در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- به باغداران تمام مناطق استان (به­جز مناطق سردسیر) نسبت به مبارزه با نسل اول کرم خوشه‌خوار انگور از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت‌ماه ۹۷ به مدت یک هفته اقدام شود.

- مبارزه با شته‌های درختان بادام با سموم مناسب به‌جز در روز دوشنبه در استان اصفهان

- باغداران نواحی مرکزی استان(خمینی‌شهر - اصفهان و نجف‌آباد) از تاریخ ۳۰ فروردین‌ماه ۹۷ پنج‌شنبه نسبت به مبارزه با نسل اول کرم سیب با سموم مناسب توصیه‌شده اقدام کنند.

- در باغ‌هایی که شکوفه‌ها بازشده‌اند تا ریزش گلبرگ‌ها هیچ‌گونه عملیات سم‌پاشی و آبیاری انجام نگیرد.

- باغداران مناطق غربی استان اصفهان تمهیدات لازم را در برابر کاهش دما و سرمازدگی بهاره درختان شکوفا، به عمل آورند.

- باغداران با توجه به ریزش گلبرگ‌ها و تشکیل میوه نسبت به آبیاری و تغذیه و سم‌پاشی اقدام کنند.

- جهت مبارزه با آتشک با کارشناسان مراکز خدماتی و مدیریت جهاد کشاورزی هماهنگی لازم را به عمل آید.

- انگورداران با توجه به ارزنی شدن انگورها در برخی از مناطق نسبت به سم‌پاشی با قارچ‌کش اقدام کنند.

- باغداران نسبت به جمع‌آوری میوه‌های آفت‌زده انار، انجیر و... از روی درختان و ریخته شده در کف باغ اقدام کرده و میوه­های جمع‌آوری‌شده را معدوم کنند.

- باغداران نسبت به نصب تله فرمونی جهت پیش‌آگاهی آفت کرمانیا اقدام کنند.

- زیتون‌کاران در صورت مشاهده حالت پنبه‌ای که نشانه حضور آفت پسیل زیتون است با سم دیازینون یا مالاتیون نسبت به سم‌پاشی درختان زیتون خود اقدام کنند.

زراعی:

- مصرف کود سرک در مزارع حبوبات دیم در اسرع وقت در غرب استان اصفهان تا قبل از بارش در روز دوشنبه

- کلزاکاران نسبت به پخش کود سرک به‌صورت آب آبیاری با کارشناسان جهاد کشاورزی هماهنگی کنند.

- زارعان گندم‌کار جهت مبارزه با پوره سن گندم با کارشناسان جهاد کشاورزی هماهنگی کنند.

- مبارزه با شته مومی کلزا

- کشاورزان کلزاکار نسبت به انجام آبیاری و استفاده از کود سرک اوره اقدام کنند و همچنین مبارزه با آفت شته مومی و مبارزه با علف‌های هرز کلزا در دستور کار قرار گیرند.

- پایش زنگ گندم بعد از اتمام بارش

- کشاورزان دارای کشت تونلی از برداشت پلاستیک تا اتمام دوره سرمازدگی خودداری کنند.

دامداری:

- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به‌ویژه به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی

- احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اصفهان در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان اصفهان در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

شیلات:

- جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی در استان اصفهان

 

استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

- استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جهت محافظت در برابر باد

- آتش زدن سرشاخه‌های هرس شده سال‌های قبل برای از بین رفتن لارو کرم خراط

- باغ‌هایی که شکوفه‌ها بازشده‌اند تا ریزش گلبرگ‌ها از سم‌پاشی جلوگیری شود.

زراعی:

- کودپاشی اوره و پتاس در مزارع

- بازدید مزارع جهت مراقبت و علائم آلودگی به بیماری‌ها به‌ویژه زنگ زرد و قهوه‌ای

دامداری و طیور:

- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به‌ویژه به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی

- احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

- احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

شیلات:

- جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

- رعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

منابع طبیعی:

- حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ‌پاشی

 

استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان خراسان جنوبی در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان کرمان خودداری در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

- خودداری از آبیاری درختان با توجه به بارش باران در روز دوشنبه در استان خراسان جنوبی

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

- محافظت از گلخانه‌ها و نهال‌های جوان با توجه به وزش باد شدید در خراسان جنوبی و کرمان

- کاشت شبدر علوفه‌ای در سیستان

- زمین‌هایی که قراراست به کشت صیفی‌جات اختصاص یابد در صورت نیاز با کود حیوانی و فسفره از هم‌اکنون تقویت شود.

- کاشت خربزه و هندوانه در سیستان

- جهت مبارزه با مگس خربزه زمین‌هایی که برای کشت صیفی‌جات در نظر گرفته‌شده به‌وسیله دیسک و چنگک شخم زده شوند.

زراعی:

- کشاورزان گندم‌کار و جوکار که مزارع آن‌ها در مرحله تشکیل ساقه است نسبت به تغذیه مزارع با کودهای کم‌مصرف و پرمصرف و کشاورزانی که مزارع آن‌ها در مرحله تشکیل خوشه و غلاف است نسبت به کودآبیاری مزارع با سولفات پتاسیم قابل‌حل در آب به‌صورت کودآبیاری اقدام کنند.

- با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت غلات و کلزا کشاورزان نسبت به اندیشیدن تمهیدات لازم جهت برداشت محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات احتمالی ناشی از خلل در فرایند برداشت اقدام لازم را مبذول فرمایند.

- مبارزه با علف‌های هرز مزارع کلزا، گندم و جو به‌جز در استان خراسان جنوبی در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان کرمان خودداری در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

زنبورداری:

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

دامداری و مرغداری:

- انجام پشم‌چینی گوسفندان

- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان خراسان جنوبی در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان کرمان خودداری در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در خراسان جنوبی در استان خراسان جنوبی در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و احتیاط در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان کرمان خودداری در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده

 

استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان فارس از روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روز‌های دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش نسبی دما

- خودداری از آبیاری درختان با توجه به بارش باران در استان فارس از روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه

- پایش باغ‌های مرکبات برای شپشک مرکبات به‌جز در استان فارس از روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روز‌های دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

- انجام روش‌های مبارزه غیرشیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه‌ای به‌جز در استان فارس از روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روز‌های دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

- جمع‌آوری بادام‌های باقی‌مانده در باغ‌های خود به‌جز در استان فارس از روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روز‌های دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

- کوددهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم به‌جز در استان فارس از روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روز‌های دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

زراعی:

- عملیات پایش شته مومی در مزارع کلزا و گل‌رنگ به‌جز در استان فارس از روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روز‌های دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

- پایش آفت سن در مزارع گندم به‌جز در استان فارس از روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روز‌های دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

- بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (به‌ویژه زنگ زرد و قهوه‌ای) بعد از اتمام بارش‌ها

دامداری و مرغداری:

- کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به کاهش نسبی دما

- خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان فارس از روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روز‌های دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان فارس از روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روز‌های دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

 

استان‌های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز‌های دوشنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

- با توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرز آب‌ها و آب‌های ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام شود.

زراعی:

- با توجه به پیش‌بینی و رطوبت نسبی هوا، کلزاکاران از برداشت محصول خود در ساعات اولیه روز خودداری کنند تا رطوبت بوته‌ها بر اثر تابش خورشید کاهش یابد.

- عدم آبیاری مزارع گندم، جو و سایر غلات با توجه به‌احتمال خوابیدگی محصول به دلیل وزش باد

- بازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (به‌ویژه زنگ زرد و قهوه‌ای) و آفات سن گندم

دامداری و مرغداری:

- کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز‌های دوشنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

- احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روز‌های دوشنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

پرورش آبزیان:

- هوادهی حوضچه‌های پرورش ماهی/

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید