Iranian Agriculture News Agency

پایش علائم آلودگی به بیماری‌ها در باغ‌ها الزامی است

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی تا روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت‌ماه) به شرح زیر است:

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای کشاورزان کشور

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی

• استفاده از قیم در نهال‌های تازه‌غرس‌شده به دلیل وزش باد شدید

• مبارزه با کنه گالی در باغ‌های آلو به‌جز در روزهای پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

• مبارزه با بیماری‌های لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیماری‌های سفیدک سطحی و لب‌شتری در باغ‌های هسته‌دار به‌جز در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

• خودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گل‌دهی

• زراعت:

• ادامه انجام عملیات کاشت چغندرقند، پیاز و سیب‌زمینی به‌جز در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

• مصرف کود سرک در زراعت‌های پاییزه قبل از وقوع بارش‌ها از روز شنبه

• مبارزه با علف‌های هرز در مزارع گندم و جو به‌جز در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

• پایش آفت سن در مزارع غلات به‌جز در روزهای بارانی

• مبارزه با علف‌های هرز در محصولات بهاره با استفاده از علف‌کش‌های قبل از کشت به‌جز در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

 

استان اردبیل:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

• تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی

• رعایت مسائل بهداشتی در باغ‌های میوه از طریق جمع‌آوری میوه‌ها، برگ‌ها و شاخه‌های آلوده و شکسته

• زراعت:

• مبارزه با علف‌های هرز در مزارع غلات به‌جز در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

• پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری‌های قارچی نظیر زنگ زرد به‌جز در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

• آماده‌سازی زمین جهت انجام کشت بهاره به‌جز در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

 

استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

• ایجاد شبکه‌های آب‌رسانی در باغ‌های تازه‌تأسیس و انجام آبیاری منظم در نهال‌های تازه‌کشت‌شده

• سربرداری نهال‌های تازه‌کشت‌شده جهت ایجاد فرم اولیه

• توقف مبارزه با سن مادر دشت سیلاخور

• ادامه مبارزه با علف‌های هرز در اسرع وقت به‌جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

• مبارزه با بیماری لکه‌سیاه سیب بعد از ریختن گلبرگ‌ها به‌جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

• مبارزه با آتشک درختان میوه دانه‌دار در زمان باز شدن پنج درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل‌ها طبق توصیه کارشناسان مربوطه

• مبارزه با شته مومی کلزا به‌جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

• ایجاد شبکه‌های آب‌رسانی در باغ‌های تازه‌تأسیس

• سیب‌زمینی‌کاران ضمن تنظیم درجه حرارت و تهویه انبارهای حضور سیب‌زمینی نسبت به سورتینگ و آماده کردن غده‌ها جهت کشت‌های بهاره اقدام کنند.

• زراعت:

• توقف هرگونه عملیات خاک‌ورزی و تردد ماشین‌آلات در اراضی تا زمان گاورو شدن خاک

• پایش علائم آلودگی به بیماری‌ها (زنگ زرد، کله نواری باکتریایی و...) با توجه به بارندگی‌های اخیر

• مصرف کودهای پودری پتاس بالا در مزارع کلزا و گندم و جو همراه آبیاری

• هوادهی به خزانه‌های گوجه‌فرنگی جهت سازگاری نشاء با شرایط فضای باز

• مبارزه با سوسک‌های گرده‌خوار در مزارع کلزا در صورت مشاهده مطابق نظر کارشناسان محل به‌ویژه درباره سموم مناسب به‌جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

• مبارزه با سن مادر مطابق نظر کارشناسان محل با استفاده از سموم مناسب به‌ویژه در کلیه مناطق به‌جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

• مبارزه با علف‌های هرز مزارع گندم به‌جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

• مبارزه به‌موقع با سرخرطومی یونجه به‌جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

• مصرف کود سرک ازته در مزارع گندم آبی قبل از وقوع بارش

• دام‌پروری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

• شیلات:

• پاک‌سازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سردآبی با توجه به بارندگی‌های فصلی و تنظیم جیره غذایی با توجه به شرایط آب و هوایی

• ماشین‌آلات کشاورزی:

• توقف عملیات خاک‌ورزی و تردد ماشین‌آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی

 

استان‌های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• خودداری در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها هنگام شب و بروز باد و سرما با توجه به نوسانات دمایی

• دادن کود پایه ریشه‌ای از نیمه دوم فروردین‌ماه به بعد (به همراه بارندگی)

• با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به‌ویژه ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)

• استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان

• محلول‌پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گل‌دهی همراه با مبارزه با آفت شته (تا روز جمعه)

• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها به هنگام شب و بروز باد، سرما

• سم‌پاشی بهاره در باغ‌های سیاه‌ریشه (تا روز جمعه)

• زراعت:

• آماده‌سازی زمین جهت کاشت برنج، استفاده از بارندگی‌های اخیر و تسریع در خزانه‌گیری

• کنترل و هوادهی نایلون روی خزانه‌های برنج

• انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع کلزا، گندم و سایر محصولات

• برداشت سبزیجات برگی

• آماده‌سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره

• مصرف کود سرک و محلول‌پاشی با کودهای تقویتی در مزارع کلزا و گندم در مناطق دشت و میان‌بند با نظر کارشناس در اوایل روز (تا روز جمعه)

• مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت‌زای گندم به‌ویژه بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ‌کش نظیر فالکن و رکس دو (تا روز جمعه)

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها با توجه به وقوع بارش از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

• زنبورداری:

• ایجاد سایبان برای کندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

 

استان گلستان:

• باغبانی:

• خودداری در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

• باغداران در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم‌پاشی درختان دانه‌دار و هسته‌دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پوسیدگی مومیایی اقدام کنند البته به‌جز از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

• زراعت:

• با توجه به مساعد بودن شرایط جوی و بارندگی رطوبت مناسب استفاده از کود سرک اوره در مزارع دیر کاشت (به‌ویژه مناطق جنوبی) استان گلستان

• با توجه به مناسب بودن زمان کاشت آفتاب‌گردان تا اوایل اردیبهشت‌ماه در مناطق کوهستانی در صورت آماده‌سازی زمین زراعی جهت کاشت آفتاب‌گردان اقدام کنند.

• آبیاری تکمیلی مزارع جو همچنین مزارع گندم در صورت نیاز با توجه به وقوع بارش از روز شنبه تا سه‌شنبه

• مصرف ریزمغذی‌ها به‌ویژه روی به‌منظور غنی‌سازی دانه همچنین کود اوره به‌صورت سرک و محلول‌پاشی شش در هزار به‌منظور افزایش پروتئین دانه گندم به‌جز از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

• با توجه به نوسانات شدید دمایی و رطوبت نسبی هوا، ضدعفونی کردن بذر با سموم قارچ‌کش و حشره‌کش قبل از کاشت به کاهش تلفات، جوانه‌زنی یکنواخت و سبز مناسب مزرعه پنبه کمک می‌کند.

• کلزاکارانی که مزرعه آنان در مرحله پر شدن دانه قرار دارد در صورت نبود رطوبت کافی در ناحیه ریشه‌ها (15 تا 20) سانتی‌متری خاک نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام کنند. (در صورت نیاز و تکافو نکردن بارش‌ها)

• کشاورزانی که قصد کشت آفتاب‌گردان روغنی را در کشت اول دارند با توجه بارش‌های اخیر و در صورت تأمین رطوبت مناسب نسبت به کاشت آفتاب‌گردان اقدام کنند.

• کشاورزانی که قصد کشت سویا در کشت اول را دارند پس از بارش‌های اخیر و گاورو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده‌سازی اولیه بستر بذر اقدام کنند.

• با توجه به افزایش رطوبت نسبی و احتمال شیوع بیماری‌های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم‌پاشی مزارع با قارچ‌کش‌های توصیه‌شده اقدام کنند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آن‌ها ظاهر شده و در مرحله گل‌دهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتماً با یک قارچ‌کش مناسب اقدام به سم‌پاشی مزارع کنند. (به‌جز از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران)

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز شنبه تا سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

• منابع طبیعی:

• با توجه به پیش‌بینی وضعیت جوی استان در روزهای پنج‌شنبه و جمعه بعد از استراحت در مناطق تفرجگاهی جنگلی نسبت به خاموش کردن کامل آتش اقدام شود.

 

استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

• پایش و کنترل آفت سرخرطومی گیلاس در باغات به‌جز از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

• زراعت:

• مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در مزارع غلات و کلزا به‌جز از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به‌جز از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

• استفاده از کودهای ازته به‌صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش (روز شنبه)

• بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (به‌ویژه زنگ زرد و قهوه‌ای) بعد از اتمام بارش

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به‌ویژه به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

 

استان‌های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان اصفهان در روز شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

• به‌منظور پیشگیری از آفت سوسک چوب‌خوار درختان انار، باغداران در اسرع وقت نسبت به حذف و معدوم کردن طوقه‌های خشک آلوده به لارو آفت، قبل از خروج حشره کامل اقدام نکنند.

• با توجه به کمبود بارش، باغداران از مصرف کودهای ازته خودداری و به مصرف کودهای آلی و پتاس اقدام کنند.

• باغداران نسبت به مبارزه مکانیکی علیه علف‌های هرز با حداقل عملیات خاک‌ورزی اقدام کنند.

• باغداران جهت مبارزه با آفت کرم خراط نسبت به پوشاندن سوراخ‌های لاروی با خمیر سمی اقدام کنند.

• زراعت:

• پایش زنگ گندم بعد از اتمام بارش به‌جز در استان اصفهان در روز شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

• کشاورزان دارای کشت تونلی از برداشت پلاستیک تا اتمام دوره سرمازدگی خودداری کنند.

• دامداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به‌خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اصفهان در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان اصفهان در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

• شیلات:

• نسبت به صید فوری ماهیان قزل‌آلای باقیمانده در استخرها اقدام شود.

• نگهداری ماهی در استخر به‌ویژه در روزهای ابری باید با کاهش و حتی قطع غذادهی و روشن بودن دائمی دستگاه‌های هواده همراه باشد.

 

استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گردوخاک

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

• استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جهت محافظت در برابر باد

• آتش زدن سرشاخه‌های هرس شده سال‌های قبل برای از بین رفتن لارو کرم خراط

• جلوگیری از فساد و بیماری‌های قارچی بذور و محصولات انبارشده در سوله

• در باغ‌هایی که شکوفه‌ها باز شده‌اند تا ریزش گلبرگ‌ها از سم‌پاشی جلوگیری شود.

• اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاهش و جلوگیری از سرمازدگی درختان با توجه به نوسانات دمایی

• زراعت:

• کودپاشی اوره و پتاس در مزارع به‌جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گردوخاک

• سم‌پاشی جهت مبارزه با علف‌های هرز پهن‌برگ به‌جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گردوخاک

• آماده کردن زمین برای کشت حبوبات در مناطق مرتفع به‌جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گردوخاک

• بازدید مزارع جهت مراقبت و رؤیت علائم آلودگی به بیماری‌ها به‌خصوص زنگ زرد و قهوه‌ای به‌جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• کودپاشی پتاس در مزارع زعفران به‌جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به‌خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

• شیلات:

• جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

• رعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

• منابع طبیعی:

• حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ‌پاشی

 

استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گردوخاک

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

• محافظت از گلخانه‌ها با توجه به وزش باد

• کاشت شبدر علوفه‌ای در سیستان به‌جز در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گردوخاک

• زمین‌هایی که قراراست به کشت صیفی‌جات اختصاص یابد در صورت نیاز با کود حیوانی و فسفره از هم‌اکنون تقویت شود.

• کاشت خربزه و هندوانه در سیستان

• جهت مبارزه با مگس خربزه زمین‌هایی که برای کشت صیفی‌جات در نظر گرفته شده به‌وسیله دیسک و چنگک شخم زده شوند.

• با توجه به بارندگی‌های اخیر باغداران می‌توانند به‌منظور حفظ رطوبت خاک به‌ویژه در باغ‌های دیم پس از گاورو شدن خاک نسبت به حذف علف‌های هرز و کولش بستر باغ اقدام کنند.

• زراعت:

• کلزاکاران نسبت به آبیاری مزارع در مرحله غلاف اقدام کنند و از قطع زودهنگام آبیاری با توجه به تأثیر نامطلوب آن بر عملکرد نهایی محصول خودداری کنند.

• کشاورزان گندم‌کار و جوکار با توجه به حساس بودن مرحله رشدی گیاه نسبت به آبیاری مزارع در مرحله گل‌دهی و گرده‌افشانی اقدام کنند.

• کشاورزان محترم گندم‌کار و جوکار که مزارع آن‌ها در مرحله تشکیل ساقه است نسبت به تغذیه مزارع با کودهای کم‌مصرف و پرمصرف و کشاورزانی که مزارع آن‌ها در مرحله تشکیل خوشه و غلاف است نسبت به کود آبیاری مزارع با سولفات پتاسیم قابل حل در آب به‌صورت کود آبیاری اقدام کنند.

• زارعان با توجه به مساعد بودن شرایط جوی برای طغیان آفات و بیماری‌ها به‌ویژه سن، شته مومی، شته روسی، تریپس و بیماری‌های گیاهی نظیر زنگ زرد نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه اقدام کنند. (به‌جز در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران)

• با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت غلات و کلزا کشاورزان نسبت به اندیشیدن تمهیدات لازم جهت برداشت محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات احتمالی ناشی از خلل در فرایند برداشت اقدام لازم را مبذول کنند.

• مبارزه با علف‌های هرز مزارع کلزا، گندم و جو به‌جز در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گردوخاک

• زنبورداری:

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• دامداری و مرغداری:

• انجام پشم‌چینی گوسفندان

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• شیلات:

• خودداری از انجام عملیات صیادی در پنج‌شنبه شب و صبح جمعه دریای عمان

 

استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

• پایش باغ‌های مرکبات برای شپشک مرکبات به‌جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• انجام روش‌های مبارزه غیرشیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه‌ای به‌جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• جمع‌آوری بادام‌های باقی‌مانده در باغ‌های خود به‌جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• کوددهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم به‌جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• زراعت:

• عملیات پایش شته مومی در مزارع کلزا و گلرنگ به‌جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• پایش آفت سن در مزارع گندم به‌جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (به‌ویژه زنگ زرد و قهوه‌ای) بعد از اتمام بارش‌ها

• دامداری و مرغداری:

• کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

 

استان‌های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

• محافظت از گلخانه‌ها و نهال‌های جوان با توجه به وزش باد

• با توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرزآب‌ها و آب‌های ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام شود.

• زراعت:

• با توجه به پیش‌بینی و رطوبت نسبی هوا، کلزاکاران از برداشت محصول خود در ساعات اولیه روز خودداری کنند تا رطوبت بوته‌ها دبر اثر تابش خورشید کاهش یابد.

• عدم آبیاری مزارع گندم، جو و سایر غلات با توجه به احتمال خوابیدگی محصول به دلیل وزش باد

• بازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (به‌ویژه زنگ زرد و قهوه‌ای) و آفات سن گندم

• دامداری و مرغداری:

• کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

• پرورش آبزیان:

• حوضچه‌های پرورش ماهی نسبت به هوادهی و تغذیه آبزیان به‌منظور حداکثر برداشت اقدام کنند./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید