Iranian Agriculture News Agency

جهانساز پیش بینی کرد:

رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون 123 هزار تن برگ سبز چای برداشت شده است، پیش بینی می شود در صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی 13 تا 15 هزار تن دیگر برگ سبز چای برداشت شود و تولید برگ سبز چای به 135 هزار تن برسد.

تولید 135 هزار تن برگ سبز چای در سال جاری

حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا با اشاره به بارش های اخیر باران در گیلان و مازندران، گفت: خوشبختانه کمبود آب برای وضعیت چین چهارم برگ سبز چای بهبود یافته است.

وی ادامه داد: در چین چهارم عمدتا برگ‌ سبز چای درجه 2 است و از نظر تثاژ نیز 10 درصد برگ سبز چای مربوط به چین چهارم است.

جهانساز  با بیان اینکه تاکنون 123 هزار تن برگ سبز چای برداشت شده است، یادآور شد: پیش بینی می شود در صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی 13 تا 15 هزار تن دیگر برگ سبز چای برداشت شود و حداکثر تولید برگ سبز چای به 135 هزار تن برسد.

به گفته رئیس سازمان چای کشور، تا به امروز 27 هزار و 680 تن چاک خشک استحصال شده است.

وی ارزش ریالی برگ سبز خریداری شده تا به امروز را 699 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تاکنون 85 درصد از مطالبات چایکاران که عمدتا مربوط به چین اول و دوم بوده پرداخت شده است.

وی بابیان اینکه تا 15 شهریور 100 درصد قدرالسهم دولت به چای‌کاران پرداخت‌شده است، تصریح کرد: سهم دولت تا به امروز 174 میلیارد تومان بوده که 173 میلیارد تومان معادل 99.5 درصد از مطالبات چایکاران پرداخت‌شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید